Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky dka na tabulku O6R

select *
from dka dka
left outer join O6R o6r on o6r.dks_sp = dka.dka_sp