Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky J0POH na tabulku ODDR

select *
from J0POH j0poh
left outer join ODDR oddr on oddr.idpk = j0poh.dr