Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky OHAKT na tabulku OHAKT

select *
from OHAKT ohakt
left outer join OHAKT ohakt on ohakt.idpk = ohakt.idpk_ohakt