Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky OHSEZNAKT na tabulku OHSEZN

select *
from OHSEZNAKT ohseznakt
inner join OHSEZN ohsezn on ohsezn.idpk = ohseznakt.idpk_ohsezn