Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PLATBYVAZ na tabulku PP_POL

select *
from PLATBYVAZ platbyvaz
left outer join PP_POL pp_pol on pp_pol.idpk = platbyvaz.idpk_pokl