Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PPOHZAV na tabulku ODDOKR

select *
from PPOHZAV ppohzav
left outer join ODDOKR oddokr on oddokr.idpk = ppohzav.idpk_oddokr