Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PPUHR na tabulku ODDOKR

select *
from PPUHR ppuhr
left outer join ODDOKR oddokr on oddokr.idpk = ppuhr.idpk_oddokr