Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PRZCONF na tabulku OKUTV

select *
from PRZCONF przconf
left outer join OKUTV okutv on okutv.idpk = przconf.utv_kr