Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky T0ENE3 na tabulku T0ENE

select *
from T0ENE3 t0ene3
left outer join T0ENE t0ene on t0ene.idpk = t0ene3.idpk_t0ene