Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky T0ENE na tabulku D0MZD

select *
from T0ENE t0ene
left outer join D0MZD d0mzd on d0mzd.idpk = t0ene.idpk_d0mzd