Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky Z0DOC na tabulku ZOM

select *
from Z0DOC z0doc
left outer join ZOM zom on zom.idpk = z0doc.cis_om