Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky Z0VYJOM na tabulku ZOM

select *
from Z0VYJOM z0vyjom
left outer join ZOM zom on zom.idpk = z0vyjom.idpk_om