Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky ZVODOM na tabulku O0CISELNIK

select *
from ZVODOM zvodom
left outer join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = zvodom.cis_z0cissaz