Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída G4oznaceniBpej

Popis hodnot kódů BPEJ

Popis hodnot kódů BPEJ

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
id id BigDecimal(30,0) Unikátní generované číslo (označení BPEJ)
Unikátní generované číslo (označení BPEJ)
stavDat stav_dat Short(4) Stav aktuálnosti dat
Stav aktuálnosti dat
datumVzniku datum_vzniku Date(23) Časový údaj prvního výskytu entity v systému
Časový údaj prvního výskytu entity v systému
datumZaniku datum_zaniku Date(23) Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému
Časový údaj konce platnosti výskytu entity v systému
priznakKontextu priznak_kontextu Short(4) Příznak kontextu
Příznak kontextu
rizeniIdVzniku rizeni_id_vzniku BigDecimal(30,0) Odkaz na unikátní generované číslo (řízení)
Odkaz na unikátní generované číslo (řízení)
rizeniIdZaniku rizeni_id_zaniku BigDecimal(30,0) Odkaz na unikátní generované číslo (řízení)
Odkaz na unikátní generované číslo (řízení)
typppdKod typppd_kod Long(10) Kód typu prvku prostorových dat
Kód typu prvku prostorových dat
souradniceY souradnice_y BigDecimal(10,2) Souřadnice Y bodu
Souřadnice Y bodu
souradniceX souradnice_x BigDecimal(10,2) Souřadnice X bodu
Souřadnice X bodu
text text String(255) Obsah textu
Obsah textu
velikost velikost BigDecimal(10,2) Velikost textu
Velikost textu
uhel uhel BigDecimal(10,4) Úhel natočení textu
Úhel natočení textu
bpejKod bpej_kod String(5) Jednoznačný kód BPEJ
Jednoznačný kód BPEJ
katuzeKod katuze_kod Integer(9) Kód katastrálního území
Kód katastrálního území
vztaznyBod vztazny_bod Short(4) Vztažný bod textu
Vztažný bod textu