Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída J0lip0Ar

ARCHIV - Hlavičky linek

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
distr distr String(10) Filtr pro distribuované zpracování
nakladkaOd nakladka_od Date(23) Nakládka od
datum datum Date(23) Datum a čas odjezdu
linka linka Long(18) Linka
prijezd prijezd Date(23) Příjezd vozidla zpět na základnu
vykladkaDo vykladka_do Date(23) Vykládka do
Čas do kdy se vykládalo auto po příjezdu zpět
celkKm celk_km BigDecimal(10,1) Celkové km
typLinky typ_linky Long(18) Typ linky
nazev nazev String(70) Název linky
linkaVzor linka_vzor Long(18) Linka - šablona
Šablona, ze které byla tato linka vygenerována. Pokud byla pořízena ručně, není toto pole vyplněno…
ridic ridic Long(18) Řidič
vozidlo vozidlo Long(18) Vozidlo
prepravce prepravce Long(18) Přepravce
utvar utvar String(15) Útvar
zakazka zakazka String(20) Zakázka
mistoNakl misto_nakl Long(18) Místo nakládky
pozadDruh pozad_druh Long(18) Požadovaný druh vozidla
poradiTisk poradi_tisk Integer(9)
stazkaGen stazka_gen Boolean(1) Generování stazky
prikaz prikaz Long(18) Příkaz k jízdě
uzObdobi uz_obdobi Date(23) Uzavřené období
iko iko String(20)
prestOd prest_od Date(23) Přestávka od
prestDo prest_do Date(23) Přestávka do
prest2Od prest2_od Date(23) Druhá přestávka - datum a čas od
prest2Do prest2_do Date(23) Druhá přestávka - datum a čas do
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu