Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Jjpoho

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
kl kl String(12)
nazev nazev String(50)
platnost platnost Boolean(1)
poznamka poznamka String(60)