Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O0log

Log Orsoftu

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
datcasZaznamu datcas_zaznamu Date(27) Datum a čas záznamu
typZaznamu typ_zaznamu Character(1) Typ záznamu
puvZaznamu puv_zaznamu Character(1) Původ záznamu
target target String(255) Volaná třída
callpar callpar String(255) Parametr pro volání
callpar2 callpar2 String(255) Druhý parametr pro volání
opr opr String(255) ID oprávnění
textVolby text_volby String(255) Popisek volby v menu
hintVolby hint_volby String(500) Text pro bublinu
volba volba String(255) Volba
zprava zprava String(4000) Textový obsah záznamu
zpravaDopl zprava_dopl String Doplněk k obsahu záznamu
oscis oscis Integer(9) Číslo osoby
osjmeno osjmeno String(50) Příjmení a jméno osoby
loginname loginname String(32) Login osoby
hostName host_name String(50) Název stroje
idPrihlaseni id_prihlaseni Integer(9) ID přihlášení
idSpusteneUlohy id_spustene_ulohy Integer(9) ID spuštěné úlohy (okna v němž běží)
licCis lic_cis String(10) Licenční číslo
verze verze String(50) Verze programu
datZprac dat_zprac Date(23) Datum zpracování
typSqlPrikazu typ_sql_prikazu String(20) Typ SQL příkazu
idDbPripojeni id_db_pripojeni Integer(9) Identifikátor DB připojení
konecSqlDotazu konec_sql_dotazu Date(27) Datum a čas ukončení SQL dotazu
dobaSqlDotazu doba_sql_dotazu Long(18) Doba trvání SQL dotazu