Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O0postObj

Asociační tabulka k poštovnímu deníku

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
o0post idpk_o0post O0post Vazba na O0POST
nameObj name_obj String(30) Obecný objekt - jméno tabulky
idpkObj idpk_obj Long(18) Obecný objekt - ID záznamu