Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Ohsezn

Hlavička marketingového seznamu

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
nazev nazev String(100) Název seznamu
popis popis String(500) Popisný text
druh druh Character(1) Druh seznamu
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam