Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Oiisso

Zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
idpkOsoba idpk_osoba Long(18) Osoba
typ typ Character(1) Typ osoby
Z - zodpovědná, N - náhradní zodpovědná
csuisCislo csuis_cislo String(20) Číslo pro komunikaci s CSUIS
csuisHeslo csuis_heslo String(50) Heslo pro přístup k CSUIS
pcsCesta pcs_cesta String(260) Cesta k souboru PersonalCodesStorage
pcsHeslo pcs_heslo String(50) Heslo k souboru PersonalCodesStorage
nzoFin nzo_fin Boolean(1) FIN 2-12M
zz zz Boolean(1) Zisk a ztráta
rozvaha rozvaha Boolean(1) Rozvaha
priloha priloha Boolean(1) Příloha
cfkap cfkap Boolean(1) CashFlow a kapitál
pap pap Boolean(1) PAP
pkp pkp Boolean(1) PKP
suz suz Boolean(1) Schválení účetní závěrky
platnOd platn_od Date(23) Platnost od
platnDo platn_do Date(23) Platnost do
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam