Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Pucnrp

Podvojný zápis pro radnice

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
ocuoByIdpkUcetmd idpk_ucetmd Ocuo IDPK účet MD
Vazba na účtový rozvrh - OCUO
okruzByIdpkUzmd idpk_uzmd Okruz IDPK Účelový znak MD
Vazba na číselník účelových znaků - OKRUZ
okrorgByIdpkOrgmd idpk_orgmd Okrorg IDPK Organizace MD
Vazba na číselník organizací
okrkapByIdpkKapmd idpk_kapmd Okrkap IDPK Kapitola MD
Vazba na číselník kapitol - OKRKAP
okrparByIdpkParmd idpk_parmd Okrpar IDPK Paragraf MD
Vazba na číselník paragrafů - OKRPAR
okrpolByIdpkPolmd idpk_polmd Okrpol IDPK položka MD
Vabza na číselník položek - OKRPOL
okrzjByIdpkZjmd idpk_zjmd Okrzj IDPK Záznamová jednotka MD
Vazba na číselník záznamových jednotek - OKRZJ
okrnastByIdpkNastmd idpk_nastmd Okrnast IDPK Nástroj financování MD
Vazba na číselník nástrojů financování - OKRNAST
okrzdrojByIdpkZdrmd idpk_zdrmd Okrzdroj IDPK Prostorová jednotka MD
Vazba na číselník prostorových jednotek - OKRZDR
ocuoByIdpkUcetd idpk_ucetd Ocuo IDPK účet DAL
Vazba na účtový rozvrh - OCUO
okruzByIdpkUzd idpk_uzd Okruz IDPK Účelový znak DAL
Vazba na číselník účelových znaků - OKRUZ
okrorgByIdpkOrgd idpk_orgd Okrorg IDPK Organizace DAL
Vazba na číselník organizací
okrkapByIdpkKapd idpk_kapd Okrkap IDPK Kapitola DAL
Vazba na číselník kapitol - OKRKAP
okrparByIdpkPard idpk_pard Okrpar IDPK Paragraf DAL
Vazba na číselník paragrafů - OKRPAR
okrpolByIdpkPold idpk_pold Okrpol IDPK položka DAL
Vabza na číselník položek - OKRPOL
okrzjByIdpkZjd idpk_zjd Okrzj IDPK Záznamová jednotka DAL
Vazba na číselník záznamových jednotek - OKRZJ
okrnastByIdpkNastd idpk_nastd Okrnast IDPK Nástroj financování DAL
Vazba na číselník nástrojů financování - OKRNAST
okrzdrojByIdpkZdrd idpk_zdrd Okrzdroj IDPK Prostorová jednotka DAL
Vazba na číselník prostorových jednotek - OKRZDR
obn obn BigDecimal(18,4)
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
okrorjByIdpkOrjmd idpk_orjmd Okrorj Organizační jednotka md
Vazba na OKRORJ
okrorjByIdpkOrjd idpk_orjd Okrorj Organizační jednotka dal
Vazba na OKRORJ
izMd iz_md String(20) Inventarizační znak MD
izD iz_d String(20)