Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída T0mch

Vypočtené čisté mzdy - hlavičky

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
obdobi obdobi Date(23) Období zpracování
oscis oscis Integer(9) Osobní číslo
oscisVzt oscis_vzt Character(1) Vztah
d0mzd idpk_d0mzd D0mzd Klíč na D0MZD
idpkD0mzd idpk_d0mzd Long(18) Klíč na D0MZD
cinn cinn Integer(9) Činnost
retezecnn retezecnn String(76) Řetězec nositelů
utvar utvar String(15) Útvar
kateg kateg Short(4) Kategorie
jmeno jmeno String(50) Jméno
pohlavi pohlavi Short(4) Pohlaví
vyplMisto vypl_misto Short(4) Výplatní místo
danPopl dan_popl Short(4) Poplatník sleva n.
danStud dan_stud Short(4) Student sleva n.
danInva dan_inva Short(4) Invalida sleva n.
danDeti dan_deti Short(4) Děti - nedaněno
danProhl dan_prohl Character(1) Podpis daňového prohlášení
ppvDruh ppv_druh Character(1) Druh PPV
ppvSpolec ppv_spolec Character(1) Společník
ppvNeprvy ppv_neprvy Character(1) Nepravidelná výpomoc
denPrum den_prum BigDecimal(5,3) Denní pracovní doba
tydZak tyd_zak BigDecimal(4,2) Týdenní pracovní doba
formaMzdy forma_mzdy Short(4) Forma mzdy
dcispKlic dcisp_klic String(2) Klíč do tabulky DCISP
trida trida Short(4) Tarifní třída
stupen stupen Short(4) Tarifní stupeň
skupZaruc skup_zaruc Short(4) Skupina zaručená mzda
plat plat Integer(9) Plat
tarif tarif BigDecimal(12,4) Tarif
dovZbyva dov_zbyva BigDecimal(5,1) Dovolená zbývající
dovKrac dov_krac Short(4) Dny pro krácení dovolené
spOdvod sp_odvod Character(1) Odvod SP
spMez sp_mez Character(1) Mezní základ
spLegi sp_legi Short(4) Upřesnění výpočtu SP dle legislativy zemí
pojisteni pojisteni Character(1) Kód pojištění
pojistovna pojistovna Integer(9) Zdravotní pojišťovna
idoVztah ido_vztah Character(1) Primární vztah
zkrac zkrac Short(4) Zkrácený úvazek
kalkClen kalk_clen Short(4) Kalkulační členění
veStavu ve_stavu Character(1) V evidenčním stavu (N=Ne)
vystup vystup Character(1) Ve výstupu (k)/Po výstupu (v)
vyzivOs vyziv_os Short(4) Počet vyživovaných osob
nastZah nast_zah Integer(9) Zahájení činnosti
strav strav Short(4) Počet stravenek
nemocPosl nemoc_posl Character(1) Nemoc posledního v měsíci
vypStav vyp_stav Character(1) DAMZD-výpočet stavu
uziv1 uziv1 Character(1) DAMZD-uživatelská informace 1
uziv2 uziv2 Character(1) DAMZD-uživatelská informace 2
vyplZahr vypl_zahr Character(1) Příjmy vyplácené v zahraničí
dic dic String(20) DIČ zaměstnance (nerezident)
duchPoj duch_poj Character(1) Jen důchodové pojištění (A=ano)
ucastSpcz ucast_spcz Character(1) Účast na SP
ucastZpcz ucast_zpcz Character(1) Účast na ZP
mzdOdvod mzd_odvod Character(1) Promítání: Oprava damzd.SP-ODVOD
mzdSpMez mzd_sp_mez Character(1) Promítání: Oprava damzd.SP-MEZ
mzdZpMez mzd_zp_mez Character(1) Promítání: Oprava damzd.ZP-MEZ
kpd kpd Character(1) KPD (A=Ano)
kpdRozpis kpd_rozpis String(31) Průběh KPD v akt. měsíci
kpdOd kpd_od Integer(9) Začátek neukončené periody KPD
zpPrihl zp_prihl Character(1) - přihl./odhl. k ZP (MR)
kalZakl kal_zakl Short(4) - damzd.KAL-ZAKL (bez ohledu na os.kal.)
zapocNc zapoc_nc Integer(9) - daido.ZAPOC-NC (z důvodu kontroly)
nezabCast nezab_cast Integer(9) - nezabavitelná částka pro exekuce
pouzNc pouz_nc Integer(9) - použitá nezab. částka
prijEx prij_ex Integer(9) - příjem pro výpočet předn. srážek
postzam postzam String(4) Postavení v zaměstnání
kzamr kzamr String(6) Profese
funkce funkce String(6) Funkce
orgMisto org_misto String(15) Organizační místo
dosazVzd dosaz_vzd Character(1) Dosažené vzdělání