Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c0kraceni [2018/04/27 08:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C0kraceni =====
 +Parametry kráceni
 +
 +Parametry krácení - C0KRACENI
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Datum platnosti od |
 +|tuzPrvniCasPasmo |tuz_prvni_cas_pasmo |Short(4) |Procento krácení pro 1. časové pásmo |
 +|tuzDruheCasPasmo |tuz_druhe_cas_pasmo |Short(4) |Procento krácení pro 2. časové pásmo |
 +|tuzTretiCasPasmo |tuz_treti_cas_pasmo |Short(4) |Procento krácení pro 3. časové pásmo |
 +|zahrPrvniCasPasmo |zahr_prvni_cas_pasmo |Short(4) |Procento krácení pro 1. čas. pásmo v zahraničí |
 +|zahrDruheCasPasmo |zahr_druhe_cas_pasmo |Short(4) |Procento krácení pro 2. čas. pásmo v zahraničí |
 +|zahrTretiCasPasmo |zahr_treti_cas_pasmo |Short(4) |Procento krácení pro 3. čas. pásmo v zahraničí |
 +|tuzPrvniVyhl |tuz_prvni_vyhl |Short(4) |Procento krácení pro 1. časové pásmo - podle vyhlášené sazby |
 +|tuzDruheVyhl |tuz_druhe_vyhl |Short(4) |Procento krácení pro 2. časové pásmo - podle vyhlášené sazby |
 +|tuzTretiVyhl |tuz_treti_vyhl |Short(4) |Procento krácení pro 3. časové pásmo - podle vyhlášené sazby |
 +|zahrPrvniVyhl |zahr_prvni_vyhl |Short(4) |Procento krácení pro 1. časové pásmo v zahraničí - podle vyhlášené sazby |
 +|zahrDruheVyhl |zahr_druhe_vyhl |Short(4) |Procento krácení pro 2. časové pásmo v zahraničí - podle vyhlášené sazby |
 +|zahrTretiVyhl |zahr_treti_vyhl |Short(4) |Procento krácení pro 3. časové pásmo v zahraničí - podle vyhlášené sazby |
 +|poznamka |poznamka |String(150) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |