Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dokladové řady

Číslo dokladu se přiděluje na základě masky v příslušné dokladové řadě. U každé dokladové řady je uvedena navíc informace: - lze rušit doklady této DŘ úplným smazáním - se budou znovu obsazovat čísla smazaných dokladů (díry) - lze změnit nabídnuté číslo dokladu a v jakém rozsahu - dokladová řada bude obsahovat charakter dokladů (např. interní, které se mohou dále členit na mzdové, majetkové…) - v jakém podsystému může být použita – zajistí, že DŘ přidělená pro majetek nebude účtována v FÜ (nutno opravný doklad z jiné DŘ) - Typ dokladu – do kterého deníku dokladová řada vstupuje.
Každá dokladová řada smí být použita pouze pro jeden podsystém.

Pořizované údaje

Kód dokladové řady - čtyřmístný kód dokladové řady definovaný uživatelem, např. FD10, FV20, atd.
Název dokladové řady - Pojmenování dokladové řady např. interní doklady, banka, pokladna, atd.
Podsystém - podsystém pro, který je dokladová řada určena
Deník dokladů - uveden deník, ve kterém bude dokladová řada používána:
PB - Deník bankovních plateb
IN - Deník interních dokladů
PF - Deník došlých faktur
PP - Deník pokladen
VF - Deník vydaných faktur
XX - Noname - neuvedeno
Způsob vzniku dokladu - pořizované doklady - ručně zadávané doklady
- generované doklady - doklady vzniklé generováním, např. závěrečné zápisy nebo počáteční stavy
- pracovní doklady - pomocné doklady
- importované doklady - importované z jiného podsystému nebo systému
Minimální maska
Maximální maska
Maska pro číslování dokladů určuje strukturu číselné řady. Je třeba, aby byla uvedena minimální a maximální možná hodnota dokladu. Číselný znak a velké písmeno v masce znamenají přímou hodnotu, malé písmeno znamená jeden z logických údajů Orsoftu, které bude v okamžiku zpracování nahrazeno logickou hodnotou. Při zadávání probíhá kontrola, zda minimální maska je menší než maximální maska, maska pro rok, měsíc, den smí být v masce dokladu použita pouze jednou. V masce dokladu (minimální i maximální) lze určená malá písmena použít k definování částí dokladu, které mají být doplněny v okamžiku automatického vytvoření čísla dokladu nebo jeho kontrole.

Možnosti použití malých písmen a jejich význam

rrrr - čtyřmístný rok (např.2015)
rr - dvojčíslí roku (např. 15)
r - poslední číslo roku (např. 5 - rok 2015)
mm - měsíc (01 - 12), levá nula povinná
dd - účetní den (01 - 31), levá nula povinná
llll - čtyřmístný fiskální rok
ll - dvojmístný fiskální rok
l - poslední číslo fiskálního roku
a..a - dokladová řada zleva, délka 1 až 4 znaky (podle délky zadané DŘ)
u..u - útvar - zleva, délka 1 až 15 znaků
p..p - osobní číslo pracovníka zprava, délka 5 až 10 znaků
o..o - číslo přihlášeného operátora, délka vždy 5 znaků
z..z - zakázka zleva, délka 1 až 20 znaků
v..v - výrobek zleva, délka 1 až 20 znaků
x..x - libovolný znak (při kontrole této pozice)
s..s - číslo skladu zprava, délka 1 až 5 znaků
b..b - analytický účet, délka 1 až 5 znaků
c..c - celý účet, délka 1 až 8 znaků
e..e - číslo výpisu zprava, délka 1 až 3
f..f - řádek výpisu zprava, délka 1 až 4
gggg - čtyřmístný předaný účtní rok (např. 2015)
gg - dvojčíslí předaného účetního roku (např. 15)
g - poslední číslo předaného účtního roku (např. 5 - rok 2015)
hh - předaný účetní měsíc (01 - 12), levá nula povinná
kkk - kód mzdové složky
n - tvrdá nula, lib. délka
číslice - pořadové číslo (nepřetržitě zvyšované o 1), maximálně 18 číslic v jediném podřetězci
velká písmena - konstanta (přebírá se do dokladu)
- / lomítka, pomlčky - lze do masky dokladu umístit na libovolná místa v libovolném počtu
Možnost rušení dokladu - zadává se možnost rušení dokladu „lze rušit“/„nelze rušit“
Způsob číslování dokladů
- následující zrušená nepřidělovat
- první z konce řady - zrušená přidělovat
- první volné i z chybějících v řadě
Změna čísla dokladu
- měnit nelze
- změna jen numerické části
- změna celého čísla dokladu
Typ kontroly čísla dokladu - nekontrolovat
Řešení duplicity
Platnost OD - DO - platnost dokladové řady