Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cdodavatel [2019/02/05 11:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CDodavatel =====
 + dk2 - Dodavatel ​             ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|nr |dk_nr |Long(16) |Číslo partnera |
 +| |||Číslo partnera\\ ​ Pořadové číslo organizace v adresáři.\\ ​ Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.\\ |
 +|ico1 |dk_ico_1 |Long(10) |Ident.č.zákazníka |
 +| |||Identifikační číslo organizace IČO\\ |
 +|ico2 |dk_ico_2 |Short(4) |IČO - doplněk |
 +| |||IČO doplněk\\ ​  ​Rozlišení,​ které se použije, pokud je v adresáři\\ ​  ​několik partnerů, které mají společné IČO.\\ |
 +|dic |dk_dic |String(20) |Reg.č.plátce DPH |
 +| |||Registrační čísla plátce DPH.\\ ​    U právnických osob IČO organizace.\\ ​    U fyzických ​  osob rodné číslo.\\ |
 +|kurz |dk_kurz |String(20) |Krátké jméno org. |
 +| |||Zkratka jména organizace, podle které lze vyhledávat v adresáři.\\ |
 +|name1 |dk_name1 |String(30) |Jméno-1.část |
 +| |||Jméno partnera\\ |
 +|name2 |dk_name2 |String(30) |Jméno-2.část |
 +| |||Jméno2 partnera\\ |
 +|str |dk_str |String(30) |Ulice |
 +| |||Ulice\\ |
 +|plzOld |dk_plz_old |String(6) |PSČ |
 +| |||Poštovní směrovací číslo.\\ ​ Doporučeno přesně zadávat včetně mezery.\\ |
 +|ort |dk_ort |String(30) |Místo |
 +| |||Místo (Obec, Město)\\ |
 +|land |dk_land |String(4) |Země |
 +| |||Označení (kod) země max. 4 znaky např. CZ,​SK.\\ ​ Tato položka se při nové větě automaticky plní\\ ​ z parametrů (PA-KZ-UL) FV138.\\ ​ CZ - Česká Republika\\ ​ SK - Slovenská Republika\\ |
 +|postf |dk_postf |String(8) |Pošt.přihrádka |
 +| |||Poštovní přihrádka\\ |
 +|tel |dk_tel |String(20) |Telefon |
 +| |||Telefon\\ |
 +|fax |dk_fax |String(20) |Fax |
 +| |||Fax\\ |
 +|dalnopis |dk_dalnopis |String(20) |Dálnopis/​Mobil |
 +| |||Dálnopis\\ |
 +|vb |dk_vb |Short(4) |Okres |
 +| |||Okres (kraj,​oblast)\\ ​ Vazba na soubor DKO\\  0-9999 kdyz = 0 neexistuje ​ statistika dle území\\ ​  -> HED-OKRES\\ ​                Lze vytvářet statistiku dle okresu.\\ |
 +|vbX |dk_vb_x |String(2) |Kód okresu |
 +| |||Kód okresu\\ |
 +|konzern |dk_konzern |Long(16) |Číslo koncernu |
 +| |||Číslo koncernu\\ ​            ​Nadřízené číslo /skupina organizací/​\\ ​            ​patří pod toto číslo organizace\\ ​            Toto cislo organizace se použije pro přiřazení\\ ​            ​fakturního místa.\\ |
 +|jnFm |dk_jn_fm |Character(1) |Priorita prodeje |
 +| |||Priorita prodeje\\ ​  ​Význam ORPROD\\ ​  Při vyskladňování upřednostňuje odběratele s\\   ​nižší prioritou.\\ |
 +|sp |dk_sp |String(2) |Znak jazyka/​řeči |
 +| |||Znak jazyka pro přístup k souboru TXT (Texty).\\ ​ (Texty objednávky,​ nabídky atd ).\\  Doporučení : Zkratku jazyka používat stejnou jako\\ ​   zkratka zeme.\\ |
 +|drorg |dk_drorg |Short(4) |Druh organizace |
 +| |||Druh organizace\\ ​  Bez významu\\ |
 +|orkod |dk_orkod |Integer(9) |Organizač.kód |
 +| |||Organizační kód\\ ​  Bez významu\\ |
 +|preci |dk_preci |Short(4) |Převaž.činnost |
 +| |||Převažující činnost\\ ​  Tato položka se ukládá do stat. souboru HED\\   a lze podle ní vytvářet statistické šetření.\\ |
 +|plapo |dk_plapo |Short(4) |Plán.podskupina |
 +| |||Planovací podskupina\\ ​  Tato položka se ukládá do stat. souboru HED\\   a lze podle ni vytvářet statistické šetření.\\ |
 +|znak |dk_znak |Short(4) |Rozlišení |
 +| |||Rozlišení\\ ​             Dodavatel ​       - 1/0\\              Dodavatel ​       - 1/0\\              Zástupce ​        - 1/0\\              Volné ​           - 0/0\\                                +---------------+\\ ​             Navržený číselník %%|%% O %%|%% D %%|%% Z %%|%% V %%|%%\\ ​             ----------------- %%|%% d %%|%% o %%|%% a %%|%% o %%|%%\\ ​                               %%|%% b %%|%% d %%|%% s %%|%% l %%|%%\\ ​                               %%|%% e %%|%% a %%|%% t %%|%% n %%|%%\\ ​                               %%|%% r %%|%% v %%|%% u %%|%% é %%|%%\\ ​                               %%|%% a %%|%% a %%|%% p %%|%%   ​%%|%%\\ ​                               %%|%% t %%|%% t %%|%% c %%|%%   ​%%|%%\\ ​                               %%|%% e %%|%% e %%|%% e %%|%%   ​%%|%%\\ ​                               %%|%% l %%|%% l %%|%%   ​%%|%% ​  ​%%|%%\\ ​         Příklad: ​             %%|%%---------------%%|%%\\ ​         Je zároveň odběratel i%%|%% 1 %%|%% 1 %%|%% 0 %%|%% 0 %%|%%\\ ​                    ​dodavatel ​ +---------------+\\ |
 +|ename |dk_ename |String(8) |Autor záznamu |
 +| |||Jméno uživatele, který založil partnera\\ |
 +|aname |dk_aname |String(8) |Kdo změnil ? |
 +| |||Jméno uživatele, který aktualizoval partnera\\ |
 +|edat |dk_edat |Integer(9) |Datum založení |
 +| |||Datum pořízení\\ |
 +|adat |dk_adat |Integer(9) |Datum změny |
 +| |||Datum aktualizace\\ |
 +|pdat |dk_pdat |Integer(9) |Dat.posl.použití |
 +| |||Datum posledního použití\\ |
 +|dphPl |dk_dph_pl |Character(1) |Plátce DPH? |
 +| |||"​J"​ - plátce DPH\\             "​N"​ - není plátce DPH\\ |
 +|cisFu |dk_cis_fu |Character(1) |Ohlaš.povinnost |
 +| |||Ohlašovací povinnost\\ ​    "​ " - právnicá osoba\\ ​    "​J"​ - fyzická osoba\\ ​    Pokud vyplněno vzniká ohlašovací povinnost.\\ |
 +|saldoPf |dk_saldo_pf |BigDecimal(18,​2) |Saldo objednávky |
 +| |||Stav hodnoty salda objednávek\\ |
 +|saldoVf |dk_saldo_vf |BigDecimal(18,​2) |Saldo-VF vyd.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda vydané faktury\\ |
 +|saldoPvf |dk_saldo_pvf |BigDecimal(18,​2) |Saldo-PVF vyd.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda vydané faktury\\ |
 +|saldoPpf |dk_saldo_ppf |BigDecimal(18,​2) |Saldo přij.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda přijaté faktury\\ |
 +|saldoNvf |dk_saldo_nvf |BigDecimal(18,​2) |Nezap.vyd.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda nezaplacených vydaných faktur\\ |
 +|saldoNpf |dk_saldo_npf |BigDecimal(18,​2) |Nezap.přij.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda nezaplacených přijatých faktur\\ |
 +|datzs |dk_datzs |Integer(9) |Dat.zpr.financí |
 +| |||Datum posledního zpracování financí\\ |
 +|rcOld |dk_rc_old |Long(10) |Rodné číslo |
 +| |||Rodné číslo\\ |
 +|sZastupce1 |dk_s_zastupce_1 |String(20) |Zástupce-1 |
 +| |||Statutární zástupce 1\\   ​Jméno první osoby , která je oprávněna organizaci\\ ​  ​zastupovat.\\ |
 +|sZastupce2 |dk_s_zastupce_2 |String(20) |Zástupce-2 |
 +| |||Statutární zástupce 2\\   ​Jméno druhé osoby , která je oprávněna organizaci\\ ​  ​zastupovat.\\ |
 +|stav |dk_stav |String(2) |Volná položka |
 +| |||Volná položka\\ |
 +|pozn |dk_pozn |Character(1) |Poznámka-ORSOFT |
 +| |||Existuje poznámka typu ortex\\ |
 +|blokPouziv |dk_blok_pouziv |Character(1) |Blokace používání |
 +| |||Blokace proti používání\\ |
 +|blokUpomin |dk_blok_upomin |Character(1) |Blokace upomínání |
 +| |||Blokace proti upomínání\\ |
 +|blokPenal |dk_blok_penal |Character(1) |Blokace penalizace |
 +| |||Blokace proti penalizaci\\ |
 +|blokPrik |dk_blok_prik |Character(1) |Blokace pl.příkazu |
 +| |||Blokace proti platebnímu příkazu\\ |
 +|blokRez1 |dk_blok_rez1 |Character(1) |Blokace-rezerva1 |
 +| |||Blokace - rezerva1\\ |
 +|blokRez2 |dk_blok_rez2 |Character(1) |Blok.rezer.2 |
 +| |||Blokace - rezerva2\\ |
 +|typCelnice |dk_typ_celnice |Short(4) |Typ celnice |
 +| |||Typ celnice\\ |
 +|typProdejce |dk_typ_prodejce |Short(4) |Typ prodejce |
 +| |||Typ prodejce\\ |
 +|penSazba |dk_pen_sazba |BigDecimal(8,​4) |Penal.sazba |
 +| |||Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury\\ |
 +|dnySplat |dk_dny_splat |Short(4) |Dny splatnosti |
 +| |||Dny splatnosti\\ |
 +|spolecnik |dk_spolecnik |Character(1) |Společník |
 +| |||Společník\\ |
 +|ekonSpoj |dk_ekon_spoj |Character(1) |Ekon.spojení |
 +| |||Ekonomické spojení\\ |
 +|blizkaOs |dk_blizka_os |Character(1) |Blízká osoba |
 +| |||Blízká osoba\\ |
 +|clenKonsSkup |dk_clen_kons_skup |Character(1) |Člen kons.skupiny |
 +| |||Člen kons.skupiny\\ |
 +|dnySkonta |dk_dny_skonta |Short(4) |Dny skonta-počet |
 +| |||Počet dní skonta\\ |
 +|procSkonta |dk_proc_skonta |BigDecimal(6,​2) |Procento skonta |
 +| |||Procenta skonta\\ |
 +|konkurz |dk_konkurz |Character(1) |Konkurs |
 +| |||Kontrola insolvence\\ ​  "​A"​ - fima v insolvenci\\ ​  "​ " - firma bez omezení\\ ​  ​Probíhá v ekonomické části ERP ( ORSOFT)\\ příznak dka_konkurz se v Orsoftu plní ve volbě 1-x-6-a-i (Kontrola insolvence).\\ Tato volba kontroluje firmy v adresáři na interní Insolvenční rejstřík a\\ Evidenci úpadců a aktualizuje příznak dka_konkurz.\\ Interní Insolvenční rejstřík a Evidence úpadců se aktualizují ​ volbami\\ 1-x-6-i-b a 1-x-6-i-a. Vše je doporučeno spouštět každodenně nočním dávkových\\ chodem, viz. vzorová dávka .\\ Do příznaku dka_konkurz se plní  "​A"​ pro firmu v insolvenci, jinak mezera.\\ Firma je považována za insolventní,​ pokud je nalezena v Evidenci úpadců nebo\\ pokud je nalezena v Insolvenčním rejstříku a nejedná se o skončenou věc, tj.\\ příznak stav řízení ​ je jiný než  PRAVOMOCNA, ODSKRTNUTA, nebo MYLNÝ ZÁP.\\ |
 +|name3 |dk_name3 |String(30) |Jméno-3 |
 +| |||Jméno-3\\ |
 +|plzNase |dk_plz_nase |String(6) |Naše PSČ |
 +| |||Pošt.směr.číslo\\ |
 +|plzZbytek |dk_plz_zbytek |String(4) |PSČ-rozlišení |
 +| |||Pošt.směr.číslo - rozlišení\\ |
 +|eMail |dk_e_mail |String(65) |E-mail |
 +| |||E-mail\\ |
 +|homePage |dk_home_page |String(65) |Domovská stránka |
 +| |||Domovská stránka\\ |
 +|rcStol |dk_rc_stol |String(2) |Rodné čís.-století |
 +| |||Rodné číslo - století (nevyplňuje se)\\ |
 +|rcPred |dk_rc_pred |String(6) |Rod.číslo-před lomítkem |
 +| |||Rodné číslo - část před lomítkem\\ |
 +|rcZa |dk_rc_za |String(4) |Rod.číslo-za lomítkem |
 +| |||Rodné číslo - část za lomítkem\\ |
 +|rcDupl |dk_rc_dupl |Character(1) |Rod.číslo-unikát |
 +| |||Rodné číslo - rozlišení duplicity\\ |
 +|cisloPrev |dk_cislo_prev |Long(16) |Převážející firma |
 +| |||Číslo převážející firmy\\ |
 +|name4 |dk_name4 |String(30) |Jméno 4 |
 +| |||Jméno - 4\\ |
 +|nuts |dk_nuts |String(20) |Číslo NUTS |
 +| |||Číselník NUTS\\ |
 +|danUrad |dk_dan_urad |String(3) |Čís. daň. úřadu |
 +| |||Číslo daňového úřadu.\\ |
 +|idpk |dk_lauf |Integer(9) |Systém.číslo |
 +| |||Systémové číslo.\\ |
 +|platnostOd |dk_platnost_od |Integer(9) |Platnost od |
 +| |||Platnost od data.\\ ​  Datum ve tvaru RRRRMMDD.\\ |
 +|platnostDo |dk_platnost_do |Integer(9) |Platnost do |
 +| |||Platnost do data.\\ ​  Datum ve tvaru RRRRMMDD.\\ |
 +|idLn |dk_id_ln |String(11) |Vazba na LN |
 +| |||Vazba na Lotus Notes.\\ |
 +|idCrm |dk_id_crm |String(36) |Vazba na CRM |
 +| |||Vazba na CRM.\\ |
 +|icDph |dk_ic_dph |String(20) |Identifikační číslo DPH |
 +| |||Identifikační číslo DPH (pro SK).\\ |
 +|iko |dk_iko |String(20) |Ident. číslo dokumentu |
 +| |||Identifikační číslo dokumentu (Ortex).\\ |
 +|nespolPl |dk_nespol_pl |Character(1) |Přízn.nespolehlivého plátceDPH |
 +| |||Příznak nespolehlivého plátce DPH\\   Za nespolehlivého plátce je označen ten, který závažným způsobem poruší své\\ ​  ​povinnosti,​ které se vztahují ke správě daně.\\ ​  ​Nespolehlivým plátcem může být označen i ten, který odmítne zveřejnit svá\\ ​  ​bankovní spojení pro ekonomickou činnost v registru plátců.\\ ​  "​J" ​      ​nespolehlivý plátce\\ ​  "​N",​ " " ​ spolehlivý plátce\\ ​  Pole je plněno ekonomickou částí ERP systemu (ORSOFT)\\ |
 +|cobce |dk_cobce |String(48) |Adresa - část obce |
 +| |||Adresa - část obce\\ |
 +|momc |dk_momc |String(48) |Adresa - městský obvod |
 +| |||Adresa - městský obvod/​městská část\\ |
 +|rnKodAdr |dk_rn_kod_adr |Integer(9) |Kód adres.místa UIR-ADR/​RÚIAN |
 +| |||Kód adresního místa dle UIR-ADR/​RÚIAN\\ |
 +|ecdd |dk_ecdd |Character(1) |Jiné EČDD než VS |
 +| |||Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní symbol |
 +|ccStav |dk_cc_stav |Character(1) |CreditCheck stav |
 +| |||Stav firmy dle hodnocení CreditCheck |
 +|obchNazev |dk_obch_nazev |String(150) |Obchodní název |
 +| |||Obchodní název\\ |
 +|xNr |dk_x_nr |Long(16) |Číslo |
 +| |||Číslo firmy\\ ​ Pořadové číslo organizace v adresáři.\\ ​ Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.\\ |
 +|xNrTyp |dk_x_nr_typ |Short(4) |Typ věty |
 +| |||Typ firmy\\ ​ 2 = dodavatel\\ |
 +|xKurz |dk_x_kurz |String(20) |Zkrácený název |
 +| |||Zkratka jména firmy, podle které lze vyhledávat v adresáři.\\ |
 +|xTel |dk_x_tel |String(20) |Telefon |
 +| |||Telefon\\ |
 +|xFax |dk_x_fax |String(20) |Fax |
 +| |||Fax\\ |
 +|xText |dk_x_text |String(60) |Text |
 +| |||Lze napsat 60 znaků libovolné poznámky.\\ |
 +|xExArt |dk_x_ex_art |String(2) |Typ dokl.2f EX |
 +| |||Typ expedičního listu pro tuto firmu , který\\ ​ vznikne při vytváření dod. listu\\ ​ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry expedičního listu\\ |
 +|xLiArt |dk_x_li_art |String(2) |Typ dokl.2f LI |
 +| |||Typ dodacího listu pro tuto firmu, který\\ ​ vznikne pri vytváření dod. listu\\ ​ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry dod.listu\\ |
 +|xReArt |dk_x_re_art |String(2) |Typ dokl.2f RE |
 +| |||Typ faktury ​ pro toto firmu , která\\ ​ vznikne při vytváření faktur.\\ ​ Typ musí existovat v souboru FP - Parametry faktury\\ |
 +|xReArtD |dk_x_re_art_d |String(2) |Typ dokl.2f RD |
 +| |||Druh dobropisu pro tuto firmu.\\ ​     Pokud bude výsledná hodnota dokladu při sestavení\\ ​     faktury z dodacího listu záporná. Tak dojde\\ ​     ke změně typu faktury na uvedený typ dobropisu.\\ ​     Pokud polle nevyplněno tak nedojde ke změně typu faktury.\\ |
 +|xUnsNr |dk_x_uns_nr |String(12) |Naše č.u odběr |
 +| |||Pod jakym číslem je naše firma vedena u\\  tohoto zákaznika/​dodavatele.\\ |
 +|xMwc |dk_x_mwc |Short(4) |Kód DPH |
 +| |||Daň z přidané hodnoty.\\ ​   V České verzi se nesmí vyplňovat.\\ ​   %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ |
 +|xWname |dk_x_wname |String(4) |Základní měna |
 +| |||Zkratka měny\\ ​ Vazba na tabulku kody měn\\ |
 +|xVnr |dk_x_vnr |Long(16) |Zástupce 1. |
 +| |||První zástupce - číslo\\ |
 +|xVnr2 |dk_x_vnr2 |Long(16) |Zástupce 2. |
 +| |||Druhý zástupce - číslo\\ |
 +|xProv1 |dk_x_prov1 |BigDecimal(4,​2) |Provize 1 |
 +| |||Provizní sazba 1. zástupce v %\\ |
 +|xProv2 |dk_x_prov2 |BigDecimal(4,​2) |Provize 2 |
 +| |||Provizní sazba 2. zástupce v %\\ |
 +|xBv |dk_x_bv |Short(4) |Naše čís. účtu |
 +| |||Vyjadřuje odkaz na bankovní číslo účtu (naší organizace)\\ ​    ​Význam při tisku čísla účtu a banky dodavatele na fakturu./​m921/​\\ ​    ​Příklad :\\     Naše firma má několik bankovních účtů,​\\ ​    na které je nutné zasílat platby v závislosti na typu faktury ,\\     nebo konkretním odběrateli.\\ |
 +|xSperr |dk_x_sperr |Character(1) |UzamknutíJ/​V/​F |
 +| |||Označení špatné firmy\\ ​             Např. neplatící odběratel\\ ​             %%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%\\ ​         "​J"​ Blokace tvorby objednávky nebo nabídky\\ ​         "​F"​ Zákaz fakturace a vystavováni dod.listu\\ ​         "​V"​ Blokace vystavování dokladů (Všechny)\\ |
 +|xAb |dk_x_ab |Character(1) |Potvrzení obj. |
 +| |||J = tato firma má povinné potvrzování objednávek (prodej/​nákup)\\ ​     (objednávka se nepotvrdí tiskem m917 )\\  N = tato firma nevyžaduje potvrzování objednávek\\ ​     (objednávka se automaticky potvrdí tiskem m917 )\\ |
 +|xZb |dk_x_zb |Short(4) |Platební podm. |
 +| |||Platební podmínky\\ ​ 1-9999 ​ pokud není vyplněno pak automaticky 1.\\  Vazba na soubor ZB, kde musi existovat minimálně platební podmínka\\ ​ číslo 1.\\ |
 +|xVanr |dk_x_vanr |Short(4) |Zasílací podm. |
 +| |||Způsob zaslání/​doprava\\ ​ 0 = standartní způsob odeslání/​zaslání vezme 1 transportní podmínku\\ ​     soubor VL (Typ "​VEAR"​)\\ |
 +|xLibe |dk_x_libe |Short(4) |Dodací podmín. |
 +| |||Dodací podmínky/​balení\\ ​ 0 = standart. způsob dodání (balení) vezme 1 dodací podmínku\\ ​     soubor VL (Typ "​LIBE"​)\\ |
 +|xVpPr |dk_x_vp_pr |BigDecimal(4,​2) |% na balení |
 +| |||Kolik % z hodnoty zboží má být na balení.\\ |
 +|xVANr |dk_x_v_a_nr |Long(16) |Odkaz dod.adr. |
 +| |||Od verze 4.5.02 nemá význam\\ ​            ​Implicitní adresa je od této verze označena atributem DKY-IMPL\\ |
 +|xPrior |dk_x_prior |Character(1) |Priorita prod. |
 +| |||Váha firmy ( Odlišná pro část prodej a nákup )\\  Dodavatel ​   A/B/C\\ ABC analýza úzce navazuje na Paretovo pravidlo a na základě ABC analýzy bývají\\ dodavatelé/​odběratelé rozděleni podle důležitosti do tří skupin :\\ A\\ do této kategorie spadá 20 % klíčových dodavatelů komodit, které\\ tvoří v nákupu velké finanční objemy (80 % ročního obratu). Kontakt s těmito\\ firmami je častý a je třeba sledovat jejich rozvoj, systém kvality a výrobní\\ procesy. S touto skupinou by se měly udržovat nadstandardní osobní vztahy a\\ jakékoliv problémy s kvalitou nebo termíny se musí okamžitě řešit, protože tyto\\ změny mohou v konečném důsledku způsobit značné problémy ve výrobě. Úspory\\ vytvořené ve spolupráci s dodavatelem A bývají vzhledem k obchodovanému objemu\\ daleko větší než u ostatních dodavatelů.\\ Obdobně platí i pro odběratele\\ Platí |
 +|xVpJn |dk_x_vp_jn |Character(1) |Fakturov. obal |
 +| |||Pro výrobky s charakterovým klíčem = 80\\              J-Obaly se budou   ​fakturovat ​  Typ RZ "​P01"​\\ ​             N-Obaly se nebudou fakturovat ​  Typ RZ "​P02"​\\ |
 +|xJnKs |dk_x_jn_ks |Character(1) |Statist. KS |
 +| |||Zaknihovat do statistiky zákaznika J/N\\ |
 +|xJnKa |dk_x_jn_ka |Character(1) |Statist. KA |
 +| |||Zaknihovat do statistiky zákaznika-výrobek J/N\\ |
 +|xJnAs |dk_x_jn_as |Character(1) |Statist. AS |
 +| |||Zaknihovat do statistiky výrobek ​  J/N\\ |
 +|xJnHs |dk_x_jn_hs |Character(1) |Statist. HS |
 +| |||Zaknihovat do skupina/​zboží ​       J/N\\ |
 +|xJnHa |dk_x_jn_ha |Character(1) |Statist. HA |
 +| |||Zaknihovat do skupina/​výrobek ​     J/N\\ |
 +|xJnVs |dk_x_jn_vs |Character(1) |Statist. VS |
 +| |||Zaknihovat do statistiky zástupce ​ J/N\\ |
 +|xJnVa |dk_x_jn_va |Character(1) |Statist. VA |
 +| |||Zaknihovat do zástupce/​výrobek ​    J/N\\ |
 +|xJnVu |dk_x_jn_vu |Character(1) |Statist. VU |
 +| |||Zaknihovat do zástupce/​typ obratu ​ J/N\\ |
 +|xJnHu |dk_x_jn_hu |Character(1) |Statist. HU |
 +| |||Zaknihovat do skupina zboží/​obrat ​ J/N\\ |
 +|xJnUg |dk_x_jn_ug |Character(1) |Statist. UG |
 +| |||Zaknihovat do stat. podsk. zboží ​  J/N\\ |
 +|xJnKsv |dk_x_jn_ksv |Character(1) |Statist.KSV |
 +| |||Zaknihovat do statistiky KSV J/N\\              Sledovat obraty dle odběrních míst.\\ |
 +|xJnKsz |dk_x_jn_ksz |Character(1) |Statist.KSZ |
 +| |||Zaknihovat do statistiky KSZ J/N\\ |
 +|xJnHed |dk_x_jn_hed |Character(1) |Statist.HED |
 +| |||Zaknihovat do statistiky HED J/N\\ |
 +|xSaldoL |dk_x_saldo_l |Character(1) |Tisk saldoDL |
 +| |||J- Tisk      saldokonta obalů na dodací list.\\ ​            N- Bez tisku saldokonta obalů na dodací list.\\ ​            pokud " " význam jako  "​N"​\\ |
 +|xSaldoR |dk_x_saldo_r |Character(1) |Tisk saldoFA |
 +| |||J- Tisk      saldokonta obalů na fakturu .\\             N- Bez tisku saldokonta obalů na fakturu .\\             pokud " " význam jako  "​N"​\\ |
 +|xLabVzor |dk_x_lab_vzor |Character(1) |Tisk lab.vzor. |
 +| |||Tisk laboratorních vzorků\\ ​             Aktivace způsobu tisku STX textů pro RZ\\ |
 +|xKopieL |dk_x_kopie_l |Short(4) |Počet kop.DL |
 +| |||Implicitní počet kopií pro tisk dodacího listu\\ |
 +|xKopieR |dk_x_kopie_r |Short(4) |Počet kop.FA |
 +| |||Implicitní počet kopií pro tisk faktur\\ |
 +|xUJj01 |dk_x_u_jj_01 |Short(4) |01.Posl.3 roky |
 +| |||Předloňský rok\\ |
 +|xUJj02 |dk_x_u_jj_02 |Short(4) |02.Posl.3 roky |
 +| |||Loňský rok\\ |
 +|xUJj03 |dk_x_u_jj_03 |Short(4) |03.Posl.3 roky |
 +| |||Průběžný rok\\ |
 +|xUWe01 |dk_x_u_we_01 |BigDecimal(18,​2) |01.Obraty prodeje |
 +| |||Hodnota obratu předloni\\ |
 +|xUWe02 |dk_x_u_we_02 |BigDecimal(18,​2) |02.Obraty prodeje |
 +| |||Hodnota obratu loni\\ |
 +|xUWe03 |dk_x_u_we_03 |BigDecimal(18,​2) |03.Obraty prodeje |
 +| |||Hodnota obratu letos\\ |
 +|xMbw |dk_x_mbw |BigDecimal(10,​2) |Min.od.hodnota |
 +| |||Požadovaná minimální hodnota objednávky\\ |
 +|xWLimit |dk_x_w_limit |Integer(9) |Kreditní limit |
 +| |||Kreditni limit\\ |
 +|xOrProc |dk_x_or_proc |BigDecimal(4,​2) |% obch.rozpětí |
 +| |||Procento obchodního rozpětí poskytované\\ ​    ​podnikům zahraničního obchodu.\\ ​    ​Výsledná hodnota faktury je snížena o příslušné % .\\ |
 +|xUcmd |dk_x_ucmd |String(9) |Deb.účet MD |
 +| |||Účet debetní\\ ​             Na toto konto se budou zúčtovavat faktury pro\\              tohoto zákaznika (saldokontový účet). UCET-MD\\ ​             napr. 294200\\ ​             Pokud není vyplněno doplní se automaticky z FP :\\              pokud vyplněna v FP položka účet MD  pak se přebírá\\ ​             tento účet ze souboru FP (FV058).\\ ​             Program M941 - deník a zaúčtování faktur.\\ ​             Jen prodej !\\ |
 +|xUtmd |dk_x_utmd |String(9) |Deb.útvar MD |
 +| |||Utvar MD pro zaúčtování fakturace .\\     Pokud není vyplněno bere se z faktur parametru. FP(FV059)\\ |
 +|xProcPen |dk_x_proc_pen |BigDecimal(6,​4) |% penalizace |
 +| |||Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury\\ |
 +|xLinka |dk_x_linka |Short(4) |Linka |
 +| |||Číslo rozvozní linky (auta).\\ ​    ​Význam puze u ORNAPU.\\ |
 +|xPoradi |dk_x_poradi |Short(4) |Pořadí |
 +| |||Způsob řazení dodavatelů na rozvozní linku.\\ ​    ​Vyznam puze u ORNAPU.\\ |
 +|xDoprava |dk_x_doprava |Short(4) |Kód dopravného |
 +| |||Dopravné kód\\ ​    Má význam při výpočtu hodnoty dopravného.\\ ​    ​Význam puze u ORNAPU.\\ |
 +|xKlp |dk_x_klp |Long(16) |Odkaz na ceník |
 +| |||Číslo partnera, pro kterého je vytvořena věta v ceníku (KLP)\\ ​    a platí pro něho stejné ceny výrobku jako u právě pořizovaného.\\ ​    ​Nutné podmínky :\\     a) musí to být existující partner (DK)\\ ​    b) nesmí mít vyplněnou položku DK-KLP\\ ​    b) musí mít vytvořený ceník (KLP)\\ ​    Pokud položka DK-KLP > 0 hledají se ceny v ceníku\\ ​    i pro partnera s číslem DK-KLP.\\ |
 +|xEname |dk_x_ename |String(8) |Kdo založil ? |
 +| |||Jméno uživatele, který založil partnera\\ |
 +|xAname |dk_x_aname |String(8) |Kdo změnil ? |
 +| |||Jméno uživatele, který aktualizoval partnera\\ |
 +|xEdat |dk_x_edat |Integer(9) |Datum pořízení |
 +| |||Datum pořízení\\ |
 +|xAdat |dk_x_adat |Integer(9) |Datum změny |
 +| |||Datum aktualizace\\ |
 +|xRazu |dk_x_razu |BigDecimal(4,​2) |% rabatu |
 +| |||Procento rabatu\\ |
 +|xCashJn |dk_x_cash_jn |Character(1) |Způsob platby |
 +| |||Platba v hotovosti\\ |
 +|xPerFa |dk_x_per_fa |Short(4) |Způsob faktur. |
 +| |||Způsob fakturace\\ |
 +|xTypSes |dk_x_typ_ses |Character(1) |Typ sestavení |
 +| |||(Jen ORNAP)\\ ​  Pokud je uvedena hodnota "​1",​ provede se při sestavení\\ ​  typu "​X"​ sestavení jedné faktury pro každý dodací list.\\ ​  Jiné hodnoty nemají význam.\\ |
 +|xRetezec |dk_x_retezec |Long(16) |Řetězec obch. |
 +| |||(Jen ORNAP)\\ ​  ​Obchodní řetězec - 16 numerických míst.\\ |
 +|xAdresa |dk_x_adresa |Long(16) |Adresa |
 +| |||(Jen ORNAP)\\ ​  ​Obchodní adresa ​ - 16 numerických míst.\\ |
 +|xTypCeny |dk_x_typ_ceny |Character(1) |Kontrola přitažení ceny |
 +| |||(Jen ORNAP)\\ ​  ​Kontrola přitažení ceny - 1 AN místo ​ A/N ?.\\ |
 +|xWFco |dk_x_w_fco |BigDecimal(18,​2) | |
 +|xEcds |dk_x_ecds |String(20) |Evid.čís.daň.skladu |
 +| |||(Jen ORNAP)\\ ​  ​Evidenční číslo daňového skladu - 20 AN míst.\\ |
 +|xPzArt |dk_x_pz_art |String(2) |Typ zakázky |
 +| |||Typ zakázky - 2 AN místa.\\ |
 +|xPzArtI |dk_x_pz_art_i |String(2) |Typ interní zakázky |
 +| |||Typ interní zakázky - 2 AN místa.\\ |
 +|xLiArtI |dk_x_li_art_i |String(2) |Typ int.dod.listu |
 +| |||Typ interního dod.l. ​ 2    A\\ |
 +|xFaktJn |dk_x_fakt_jn |Character(1) |Odběr.nefakturovat?​ |
 +| |||Tomuto dodavateli ​    ​1 ​   A     ​nevystavovat fakturu(J) (implic.)\\ ​                                     vystavovat fakturu(N nebo mezera)\\ |
 +|xObDo |dk_x_ob_do |Character(1) |Zp.fak.obalů vratných |
 +| |||Způsob fakturace ​     1    A      vratných obalů při vracení v.o.\\ "​J"​ = vrácené vratné obaly jsou uplatněny na faktuře s dodaným zbožím.\\ "​N"​ = vratné obaly fakturuje odběratel dodavateli. (Implicitně = "​J"​).\\ |
 +|xLauf |dk_x_lauf |Integer(9) |Systém.číslo |
 +| |||Systémové číslo.\\ |
 +|xDkgKod |dk_x_dkg_kod |String(10) |Skupina pro rabat |
 +| |||Skupina pro rabat\\ ​ Definice rabatové skupiny, do které patří dodací místo daného partnera.\\ |
 +|xZaloha |dk_x_zaloha |Character(1) |Povinná záloha |
 +| |||Povinná záloha ke kupní smlouvě ?\\              Stavy:​\\ ​             "​1"​ = "Ano, pouze vystavená"​\\ ​             "​2"​ = "Ano, i zaplacená"​\\ ​             "​3"​ = "​Nevystavovat ZF" - implicitní stav.\\ ​             Tento bude definovat, zda je pro daného zákazníka povinně\\ ​             vytvořena ZF (bude vyvoláno po tisku KS)\\              a zda je třeba čekat na zaplacení.\\ |
 +|xSalJn |dk_x_sal_jn |Character(1) |Autom.blokace?​ |
 +| |||Automatická blokace ​   1   ​A\\ ​ Zařazení zákazníka do režimu automatické blokace\\ ​ pokud neplatič (Ano/​Ne)\\ ​ - implicitně Ano.\\ |
 +|xDkqKod |dk_x_dkq_kod |String(10) |Teritorium |
 +| |||Teritorium ​           10   A\\ |
 +|xDodTranD |dk_x_dod_tran_d |Short(4) |Min.doba transportu |
 +| |||Minimální doba pro transport (konstanta K5).\\ ​ Definuje minimální dobu pro transport\\ ​ (od expedování po dodání zákazníkovi).\\ ​ Udáva se v pracovních dnech.\\ |
 +|xZrhNr |dk_x_zrh_nr |Short(4) |Odk.na režim záloh |
 +| |||Odkaz na číselník režimu záloh (ZRH).\\ |
 +|xALimit |dk_x_a_limit |Integer(9) |Výše kred.limitu |
 +| |||Výše aktuálně použitelného kreditního limitu\\ ​ daného zákazníka (výpočet bude probíhat dávkovým chodem).\\ |
 +|xSalAko |dk_x_sal_ako |Integer(9) |Hodn.nefakt.objednávek |
 +| |||Hodnota prodejních objednávek zákazníka\\ ​ (nebo jejich část), které ještě nebyly fakturovány.\\ |
 +|xSalVyp |dk_x_sal_vyp |Character(1) |Akt.výpoč.kreditu |
 +| |||Aktivace výpočtu aktuálně použitelného kreditního\\ ​ limitu a salda nevyřízených objednávek pro daného zákazníka.\\ ​ (Výpočet probíhá dávkovým výpočtem ...)\\ |
 +|xSalRkNez |dk_x_sal_rk_nez |Integer(9) |Saldo nezapl.faktur |
 +| |||Saldo nezaplacených faktur\\ ​ Hodnota nezaplacených faktur (ve splatnosti i po splatnosti).\\ |
 +|xEShop |dk_x_e_shop |Character(1) |Příznak pro exp do eshopu |
 +| |||Příznak zda bude zákazník exportován do e-shopu jako zákazník e-shopu\\ ​ "​J"​ - zákazník bude přenášen do e-shopu\\ ​ "​N"​ - zákazník nebude přenášen do e-shopu\\ |
 +|xEShopNr |dk_x_e_shop_nr |Integer(9) |Č.zak.v e-shopu |
 +| |||Číslo pod kterým figuruje tento zákazník v e-shopu.\\ |
 +|xLimJn |dk_x_lim_jn |Character(1) |Aut.blokace dle kred.lim. |
 +| |||Zařadit do režimu automatické blokace při překročení kreditního limitu\\ ​ (aktuální kreditní limit DK-X-A-LIMIT je menší než nula)\\ ​ J - zákazník je zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního\\ ​ limitu\\ ​ N - zákazník není zařazen do režimu automatické blokace dle výše kreditního\\ ​ limitu (implicitní stav)\\ |
 +|xLimKryti |dk_x_lim_kryti |Character(1) |Způsob krytí k.lim. |
 +| |||Význam: Způsob krytí kreditního limitu zákazníkem\\ - nekryt ​  ​(implicitně)\\ - směnkou\\ - roční zálohou\\ - měsíční zálohouU\\ ​ Otevření atributu v masce SDK-1 (poptext)\\ |
 +|xSmlJn |dk_x_sml_jn |Character(1) |Uzavřena obch.sml. |
 +| |||Význam: Informace, zda se zákazníkem je uzavřena obchodní smlouva A/N\\  Otevření v masce SDK-1 (checkbox)\\ |
 +|xCcStav |dk_x_cc_stav |Character(1) |Stav zákazníka |
 +| |||Význam: Stav zákazníka dle hodnocení databáze CreditCheck\\ |
 +|xExpJn |dk_x_exp_jn |Character(1) |Blokace zákazníka |
 +| |||Příznak,​ zda blokovat zákazníky,​ kteří mají nepotvrzené daňové doklady s\\  dodávkami do zemí EU a mimo EU (Ano/​Ne)\\ ​ Checkbox (implicitně = "​Ne"​)\\ |
 +|xExpNd |dk_x_exp_nd |Short(4) |Počet nepotvrzených dodávek |
 +| |||Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka\\ |
 +|xSperrSal |dk_x_sperr_sal |Character(1) |Autom.blokace zákazníka |
 +| |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě aktuálního dluhu\\ |
 +|xSperrLim |dk_x_sperr_lim |Character(1) |Autom.blok.zákaz-kred.lim. |
 +| |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě překroční kreditního limitu\\ |
 +|xSperrExp |dk_x_sperr_exp |Character(1) |Aut.blok.zákaz.-nepotvrz.dan.d |
 +| |||Příznak automatické blokace zákazníka na základě nepotvrzených daňových\\ ​ dokladů do zemí EU a mimo EU\\ |
 +|xMobil |dk_x_mobil |String(20) |Mobil |
 +| |||Mobil\\ |
 +|xEMail2 |dk_x_e_mail_2 |String(65) |Email 2 |
 +| |||Email 2\\ |
 +|xDatBlokDeak |dk_x_dat_blok_deak |Date(23) |Blokace firmy dočasně deaktivo |
 +| |||Blokace firmy dočasně deaktivovány do zadaného datumu\\ ​ Je-li v tomto atributu zadán datum vyšší než je aktuální datum, tak jsou\\ ​ veškeré blokace dané firmy do tohoto zadaného datumu dočasně deaktivovány.\\ ​ Je-li aktuální datum vyšší než zadaný datum, tak je zadaný datum automatickým\\ ​ chodem m951 smazán\\ |
 +|xSperrSalAbs |dk_x_sperr_sal_abs |Character(1) |Přízn.absolut.blokace |
 +| |||Příznak absolutní blokace na základě nezaplacených faktur po splatnosti\\ ​ Plní se na základě nastavení pa5-sal-blok-abs při výpočtu v m951\\ |
 +|xIrJn |dk_x_ir_jn |Character(1) |Přízn.zda kontr.na insolv.rejs |
 +| |||Příznak,​ zda pro danou firmu má probíhat kontrola na insolvenční rejstřík\\ ​ N   ​kontrola neprobíhá\\ ​ J   ​probíhá kontrola na insolvenční rejstřík dle parametrizace v PA5\\ |
 +|xExpNd2 |dk_x_exp_nd_2 |Short(4) |Počet nepotvrzených dodávek |
 +| |||Počet nepotvrzených dodávek do zemí EU a mimo EU u tohoto zákazníka pro\\  2.interval\\ ​ Interval je definován parametrem pa5-exp-zz-2\\ |
 +|xSalVp |dk_x_sal_vp |Integer(9) |Saldo(vč.DPH)nevyfakt.vych.př. |
 +| |||Saldo (hodnota včetně DPH) nevyfakturovaných vychystávacích příkazů.\\ ​ Je součtem ak-nf-vp-w prodejních objednávek daného zákazníka.\\ |
 +|xIdpkOsoby |dk_x_idpk_osoby |Long(18) |Systémové číslo zodpovědné osoby |
 +| |||Systémové číslo zodpovědné osoby.\\ |