Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:ckalendarfirmyden [2016/11/21 07:26] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CKalendarFirmyDen =====
 +  Podnikový kalendář ​           ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.jj |fk_jj |Short(4) |Průb. rok |
 +| |||Rok\\ ​ Rok ve tvaru RRRR.\\ |
 +|id.jjtag |fk_jjtag |Short(4) |Průb. den/rok |
 +| |||Den v roce\\ ​ Den v roce ve tvaru DD.\\ |
 +|kaldat |fk_kaldat |Integer(9) |Datum:​RRRRMMDD |
 +| |||Datum\\ ​ Datum DDMMRRRR.\\ |
 +|mmtag |fk_mmtag |Short(4) |Pracovní den/měsíc |
 +| |||Pracovní den.\\ ​ Číslo pracovního dne v rámci aktuálního měsíce.\\ |
 +|wo |fk_wo |Short(4) |Týden |
 +| |||Týden (perioda)\\ ​ Číslo týdne nebo periody.\\ |
 +|mo |fk_mo |Short(4) |Měsíc |
 +| |||Měsíc\\ ​ Číslo měsíce.\\ |
 +|kges |fk_kges |BigDecimal(10,​4) |Hodiny celkem |
 +| |||Celkem kapacita\\ ​ Součet kapacit všech 3 směn.\\ |
 +|k1s |fk_k1s |BigDecimal(10,​4) |Hodiny ​ 1 |
 +| |||1.směna\\ ​ Zadává se počet hodin 1. směny.\\ |
 +|k2s |fk_k2s |BigDecimal(10,​4) |Hodiny ​ 2 |
 +| |||2.směna\\ ​ Zadává se počet hodin 2. směny.\\ |
 +|k3s |fk_k3s |BigDecimal(10,​4) |Hodiny ​ 3 |
 +| |||3.směna\\ ​ Zadává se počet hodin 3. směny.\\ |
 +|jjAt |fk_jj_at |Short(4) |Číslo pracovního dne |
 +| |||Číslo pracovního dne.\\ ​ Číslo pracovního dne v roce - pro potřeby výroby.\\ |
 +|tagName |fk_tag_name |String(2) |Název dne |
 +| |||Název dne\\  Název dne dle nastavení přepínače.\\ |
 +|ename |fk_por_jm |String(8) |Login |
 +| |||Login\\ ​ Login autora pořízení.\\ |
 +|prac |fk_prac |Character(1) |Pracovní den J/N |
 +| |||Pracovní den\\  Zda se jedná o pracovní den - pro potřeby obchodu a fakturace.\\ |
 +|por |fk_por |Integer(9) |Od 1.1.1900 |
 +| |||Poř.č.dne\\ ​ Pořadové číslo dne od 1.1.1990.\\ |
 +|tagChar |fk_tag_char |Character(1) |Spec.dne-PSNT |
 +| |||Rozlišení\\ ​ Rozlišení kalendářního dne.\\ ​ P - pracovní den\\  S - sobota\\ ​ N - neděle\\ ​ T - svátek\\ ​ X - nepracovní den - pro kapacity\\ |
 +|tag |fk_tag |Short(4) |Pořadové čís.dne v rámci týdne |
 +| |||Pořadové číslo dne v rámci týdne\\ ​ Plní se automaticky při generování FK modulem SFK\\  Pro zobrazení konverze poptextem:​\\ ​ 1-     ​Pondělí\\ ​ 2-     ​Úterý\\ ​ 3-     atd\\ |
 +|edat |fk_edat |Date(23) |Datum založení |
 +| |||Datum založení\\ |
 +|aname |fk_aname |String(8) |Autor změny |
 +| |||Autor změny\\ ​    ​Jméno autora změny (loginové)\\ |
 +|adat |fk_adat |Date(23) |Datum změny |
 +| |||Datum změny\\ |