Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Hromadné aktivity

Tato skupina tabulek (OHSEZN, OHSEZNCLEN, OHSEZNAKT) slouží pro spouštění hromadných akcí nad marketingovými seznamy. Marketingové seznamy (kontaktů) si vytváří uživatel a údaje z nich se využívají např. pro hromadné odesílání obchodních sdělení pomocí mailu, hromadné zakládání aktivit apod. nebo pro marketingové kampaně. Seznamy lze plnit ruční editací nebo hromadným dotahováním vybraných údajů ze Subjektů (Adresáře firem) nebo Kontaktů CRM. Hlavičkové věty seznamu jsou uloženy v tabulce OHSEZN, členové seznamu v tabulce OHSEZNCLEN a hromadné akce spuštěné nad seznamem v tabulce OHSEZNAKT.

Seznam - hlavička seznamu (tabulka OHSEZN), obsahuje tyto údaje:

  • Název - název seznamu
  • Popis - popisný text k seznamu
  • Pořízen - kdy byl seznam pořízen
  • Druh - druh seznamu (mezera=běžný při volání z volby Hromadné aktivity, „K“=importovaný z kampaně). Needituje se.

Členové seznamu - jednotliví členové seznamu (tabulka OHSEZNCLEN) a k nim tyto údaje:

Spuštěné akce - jednotlivé akce (tabulka OHSEZNAKT) spuštěné pro každý seznam a k nim tyto údaje:

-

Tlačítka

  • Spuštění akce - tímto tlačítkem se vyvolá vstupní obrazovka pro spuštění hromadné akce nad marketingovým seznamem