Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cpostupreseniukolu [2018/11/26 15:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CPostupReseniUkolu =====
 +Postup řešení úkolu CRM
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |cul_idpk |Long(18) |Id. |
 +| |||Systémové číslo záznamu |
 +|cUkol |[[fk_cpostupreseniukolu_cukol|cul_cuk_idpk]] |[[cukol|CUkol]] | |
 +|osobyAutor |[[fk_cpostupreseniukolu_osobyautor|cul_osoby_autor_idpk]] |[[osoby|Osoby]] | |
 +|autorPrijmeniJmeno |cul_autor_pr_jm |String(80) |Autor |
 +| |||Příjmení a jméno autora akce. Přebírá se z entity Osoby v okamžiku vzniku akce.
 +        Při změně příjmení osoby se zde nemění z důvodu uchování historie |
 +|ename |cul_ename |String(8) |Založil |
 +| |||Autor záznamu. |
 +|edat |cul_edat |Date(23) |Vytvořeno |
 +| |||Datum vzniku, resp. poslední aktualizace záznamu. |
 +|aname |cul_aname |String(8) |Aktualizoval |
 +| |||Autor aktualizace záznamu. |
 +|adat |cul_adat |Date(23) |Aktualizováno |
 +| |||Datum poslední aktualizace záznamu. |
 +|datum |cul_datum |Date(23) |Čas.razítko |
 +| |||Časové razítko - datum a čas, kdy byla provedena daná akce. |
 +|akce |cul_akce |String(5) |Akce |
 +| |||Kód akce. Např.1020 Odeslání úkolu zadavateli. |
 +|stav |cul_stav |String(5) |Stav nový |
 +| |||Kód stavu jež vznikl touto akcí.
 +1000 - příprava zadání
 +2000 - zadání odesláno
 +3000 - v řešení
 +3050 - pozastavené řešení
 +8000 - dokončen
 +9000 - schválen
 +9100 - ukončen předčasně |
 +|stavOld |cul_stav_old |String(5) |Stav předchozí |
 +| |||Kód stavu před touto akcí.
 +1000 - příprava zadání
 +2000 - zadání odesláno
 +3000 - v řešení
 +3050 - pozastavené řešení
 +8000 - dokončen
 +9000 - schválen
 +9100 - ukončen předčasně |
 +|poznamka |cul_poznamka |String |Poznámka |
 +| |||Textová poznámka k akci. 
 +            Např. V případě odmítnutí úkolu odůvodnění. |