Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Prohlížení dat

Jde o nástroj, kterým je možné prohlížet data v jednotlivých tabulkách datového modelu (a případně i v tabulkách připojených). Nejdříve je nutné si podle názvu vybrat příslušnou tabulku ze seznamu. Poté se v dolní části zobrazí struktura tabulky a v ní je třeba si zaškrtnout ty položky (většinou klíčové), které se mají zobrazit v přehledu(browse). Pohybem po seznamu se zobrazují data v jednotlivých záznamech tabulky.