Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cprepinacrizenehoobjektu [2016/02/04 11:58] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CPrepinacRizenehoObjektu =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |spc_idpk |Long(18) | |
 +|cPrepinac |[[fk_cprepinacrizenehoobjektu_cprepinac|spc_spa_idpk]] |[[cprepinac|CPrepinac]] | |
 +|cRizenyObjekt |[[fk_cprepinacrizenehoobjektu_crizenyobjekt|spc_spe_idpk]] |[[crizenyobjekt|CRizenyObjekt]] | |
 +|hodnota |spc_hodnota |String(4000) |Distribuční hodnota přepínače |
 +|ename |spc_ename |String(8) |Autor |
 +|aname |spc_aname |String(8) |Autor změny |
 +|edat |spc_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|adat |spc_adat |Date(23) |Datum změny |
 +|cHodnotyPrepinace |[[fk_cprepinacrizenehoobjektu_chodnotyprepinace|spc_spb_idpk]] |[[chodnotyprepinace|CHodnotyPrepinace]] | |