Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace

Konfigurace - Základní údaje

 • Uživatel - identifikace uživatele, pro kterého se nastavuje individuální konfigurace.
 • Platnost - příznak Platnosti / Neplatnosti konfigurační věty.
 • Datum od-do - datum platnosti konfigurace od: do:.
 • Klic 1-3 - nastavení názvů klíčů pro další rozlišování položek na dokladech, případně na skladech.
 • Účtovat DPH po stř. - nastavení „ano“ způsobí rozúčtování DPH po jednotlivých účetních střediscích.
 • Středisko DAL - zatím nic.
 • Zakázka dle účtu - zatím nic.
 • Účtovat Zaokr. po stř. - nastavení „ano“ způsobí rozúčtování (rozpuštění) zaokrouhlení po střediscích.
 • Obracet kontaci - zatím nic.
 • Typ zaokrouhlení - zatím nic.
 • Činnost do FIN - zatím nic.
 • Kód DŘ do sborníku - přednastavená dkladová řada, která se použije při sborníkování účetních vět.
 • Způsob úklidu dat - zatím nic.
 • Pořadí pořízení firem - nastavení „ano“ umožňuje editaci nejprve Příjemce a následně Odběratele.
 • Dotahovat sklad na položku - automatické dotahování skladu na položku FA z ceníku.
 • Název výrobku velkým písmem - zatím nic.
 • Způsob zaokr. DPH - způsob zaokrouhlení DPH na fakturách (nezaokr., matematicky, nahoru ap.).
 • Způsob kontroly zakázky - jak a kde se zakáka v editaci kontroluje.
 • Způsob kontroly objednávky - jak a kde se objednávka v editaci kontroluje.
 • Kontrola datumu zpět/vpřed - nastavení hlídání datumu na dokladech vůči počítačovému datumu.
 • Dny zpět/vpřed - nastavení intervalu počtu dní na hlídání.
 • Měsíce zpět/vpřed - nastavení intervalu počtu měsíců na hlídání.

Konfigurace - Rabat/Cenová tvorba

 • Jméno pgm - rabaty - zadává se jméno metody/programu na vyhledání a dotažení procenta rabatu.
 • Parametr 1 rabat pol. ANO/NE - nastavení „ano“ zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování rabatu na položky faktur.
 • Parametr 2 rabat pol. ODB/SSK - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle odběratele/sortimentní skupiny.
 • Parametr 3 rabat pol. MNO/HOD - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle množství/hodnoty položky.
 • Parametr 4 rabat fak. ANO/NE - nastavení „ano“ zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování % rabatu na hlavičku faktur.
 • Parametr 5 rabat fak. MNO/HOD - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v rabatech dle množství/hodnoty celkem za fakturu.
 • Jméno pgm - cen.tvorba - zadává se jméno metody/programu na dotahování nebo výpočet prodejních cen.
 • Parametr 1 ANO/NE - nastavení „ano“ zapne příslušnou metodu pro automat. dosazování prodejních cen na položky faktur.
 • Parametr 2 ODB/SSK - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v nastavené cenové tvorbě dle odběratele/sortimentní skupiny.
 • Parametr 3 MNO/HOD - parametr pro příslušnou metodu vyhledávání v nastavené cenové tvorbě dle množství/hodnoty.
 • Skupina pro cen.tvorbu - vyjmenuje se pořadí sortimentní skupiny v ceníku (1/2), podle které se následně dotahuje z cenové tvorby.
 • Jméno pgm - převodník - zadává se jméno metody/programu na …
 • Jméno pgm - kusovník - zadává se jméno metody/programu na …
 • Jméno pgm - položky - zadává se jméno metody/programu na …
 • Jméno pgm - po vyfakturování - zadává se jméno metody/programu …

Konfigurace - Příznaky

 • Zobrazit stav skladu - zatím nic.
 • Kontrolovat země - zatím nic.
 • Použití 3.vrstvy - zatím nic.
 • Nastavení posl. věty - umožňuje v editaci uživateli vrátit se na doklad, na kterém pracoval naposled.
 • Způsob pořízení NN - zatím nic.
 • Slučovat dle kódu FA - při hromadné fakturaci dodacích listu určuje způsob slučování DL do jedné faktury podle kódu FA.
 • Slučovat různé zakázky - slučuje DL s různými zakázkami nebo ne.
 • Slučovat dle úhrady - slučuje DL s různou úhradou nebo ne.
 • Slučovat s rozdílným měsícem - slučuje DL se stejným měsícem plnění.
 • Slučovat do nejvyššího dat.expedice - nastavuje DUZP na FA podle nejvyššího datumu expedice na DL.
 • Tisk el.dokladů - tisknou se i elektronicky zasílané FA nebo ne.
 • Vazby dle ODB/PRIJ - při zjišťování obchodních podmínek na doplňku adresáře se použije přednostně odběratel nebo příjemce.
 • Sledování čerpání úvěru - způsob nastavení a obsluhy obchodního úvěru.
 • Formulář: Délka/Šířka - zatím nic.
 • Formulář: Posun řád./sloupců - zatím nic.
 • Nabízení datumu na DL/FA - způsob nabízení datumu (DUZP) na DL a FA .
 • Blokovat DL po tisku - po tisku DL se zablokují doklady k editaci.
 • Nabízet množství na DL - nabízí se automaticky množství zjištěné na stavech skladové položky.
 • Povolit více skladů - na PDL dovoluje pořizovat různé sklady na položkách.
 • Aktualizovat datum expedice - při aktualizaci DL se automaticky opraví datum expedice na počítačový.
 • Potvrzovat DL - nastavuje způsob potvrzování DL (standardně se nemusí potvrzovat).