Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:csaldoodb [2017/11/24 13:04] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CSaldoOdb =====
 +dkm - Saldo nezaplacených faktur ​   ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|dkxLauf |dkm_dkx_lauf |Integer(9) |Krátké čís.DKX |
 +| |||Krátké číslo věty DKX\\ |
 +|idpk |dkm_lauf |Integer(9) |Systém.čís.DKM |
 +| |||Systémové ID číslo - generuje se podle věty KN číslo 314.\\ |
 +|ename |dkm_ename |String(8) |Jméno autora založení |
 +| |||Autor založení.\\ |
 +|edat |dkm_edat |Date(23) |Datum založení |
 +| |||Datum založení.\\ |
 +|aname |dkm_aname |String(8) |Autor změny |
 +| |||Autor aktualizace.\\ |
 +|adat |dkm_adat |Date(23) |Datum změny |
 +| |||Datum aktualizace.\\ |
 +|hodn1 |dkm_hodn_1 |BigDecimal(18,​2) |Pro obd.1 saldo nezapl.f. |
 +| |||Saldo nazaplacených faktur spadajících do 1.období.\\ |
 +|hodn2 |dkm_hodn_2 |BigDecimal(18,​2) |Pro obd.2 saldo nezapl.f. |
 +| |||Saldo nazaplacených faktur spadajících do 2.období.\\ |
 +|hodn3 |dkm_hodn_3 |BigDecimal(18,​2) |Pro obd.3 saldo nezapl.f. |
 +| |||Saldo nazaplacených faktur spadajících do 3.období.\\ |
 +|hodn4 |dkm_hodn_4 |BigDecimal(18,​2) |Pro obd.4 saldo nezapl.f. |
 +| |||Saldo nazaplacených faktur spadajících do 4.období.\\ |
 +|hodn5 |dkm_hodn_5 |BigDecimal(18,​2) |Pro obd.5 saldo nezapl.f. |
 +| |||Saldo nazaplacených faktur spadajících do 5.období.\\ |
 +|eMail1 |dkm_e_mail_1 |String(255) |E-mail-1 |
 +| |||E-mail pro 1. období\\ |
 +|eMail2 |dkm_e_mail_2 |String(255) |E-mail-2 |
 +| |||E-mail pro 2. období\\ |
 +|eMail3 |dkm_e_mail_3 |String(255) |E-mail-3 |
 +| |||E-mail pro 3. období\\ |
 +|eMail4 |dkm_e_mail_4 |String(255) |E-mail-4 |
 +| |||E-mail pro 4. období\\ |
 +|eMail5 |dkm_e_mail_5 |String(255) |E-mail-5 |
 +| |||E-mail pro 5. období\\ |
 +|dnyUhrRdat |dkm_dny_uhr_rdat |Integer(9) |Doba úhrady vyd.faktur |
 +| |||význam: průměrná doba úhrady zaplacených vydaných faktur vztažená k datu\\ vystavení\\ výpočet probíhá pouze z faktur kompletně uhrazených (RK-KOD-FIN = "​J"​)\\ výpočet = součet rozdílu (RK-DAT-UHR - RK-RDAT) / počet součtovaných faktur\\ |
 +|dnyUhrFdatN |dkm_dny_uhr_fdat_n |Integer(9) |Zpož.FA po spl. |
 +| |||význam: průměrná doba zpoždění úhrady zaplacených vydaných faktur zaplacených po\\ splatnosti\\ výpočet probíhá pouze z faktur kompletně uhrazených (RK-KOD-FIN = "​J"​)\\ výpočet probíhá pouze u faktur zaplacených po splatnosti\\ (tedy RK-DAT-UHR > RK-FDAT )\\ výpočet = součet rozdílu (RK-DAT-UHR - RK-FDAT) / počet součtovaných faktur\\ |
 +|dnyUhrFdat |dkm_dny_uhr_fdat |Integer(9) |Zpož.uhr.všech FA |
 +| |||význam: průměrná doba zpoždění úhrady všech zaplacených vydaných faktur vztažená\\ ​ k datumu splatnosti\\ výpočet probíhá pouze z faktur kompletně uhrazených (RK-KOD-FIN = "​J"​)\\ výpočet = součet rozdílu (RK-DAT-UHR - RK-FDAT) / počet součtovaných faktur\\ |
 +|pnezPospl |dkm_pnez_pospl |Integer(9) |Poč.neuhr.FA po spl. |
 +| |||význam: aktuální počet neuhrazených faktur, které jsou již po splatnosti\\ počítají se faktury které dosud nejsou kompletně uhrazené (RK-KOD-FIN not = "​J"​)\\ počítají se faktury u kterých aktuální datum  > datum splatnosti (RK-FDAT)\\ |
 +|pnezVespl |dkm_pnez_vespl |Integer(9) |Poč.neuhr.FA ve spl. |
 +| |||význam: aktuální počet neuhrazených faktur, které jsou ještě ve splatnosti\\ počítají se faktury které dosud nejsou kompletně uhrazené (RK-KOD-FIN not = "​J"​)\\ počítají se faktury u kterých aktuální datum  <= datum splatnosti (RK-FDAT)\\ |
 +|pzapPospl |dkm_pzap_pospl |Integer(9) |Poč.uhr.FA po spl. |
 +| |||význam: celkový počet uhrazených faktur, které byly uhrazeny po splatnosti\\ počítají se faktury které jsou již kompletně uhrazené (RK-KOD-FIN = "​J"​)\\ počítají se faktury u kterých datum úhrady je větší než datum splatnosti\\ (RK-DAT-UHR > RK-FDAT)\\ |
 +|cSaldoOdbParam |[[fk_csaldoodb_csaldoodbparam|5]] |[[csaldoodbparam|CSaldoOdbParam]] | |