Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Typy zobrazení dokumentů

Zde lze definovat typy zobrazení (typy prohlížečů) elektronických dokumentů. Každému el. dokumentu je přiřazen určitý typ zobrazení (prohlížeč). Ten je použit pro zobrazení dokumentu. Není-li typ zobrazení u dokumentu uveden, spustí se pro zobrazení dokumentu výchozí aplikace systému nastavená v operačním systému jako asociovaná s danou příponou dokumentu (tzv. defaultní prohlížeč).

  • Typ zobrazení - kód typu zobrazení (typu prohlížeče)
  • Popis - popisný název prohlížeče
  • Aplikace - aplikace pro zobrazení dokumentu (spouštěcí příkaz prohlížeče)
  • Parametry - parametry aplikace (spouštěcího příkazu prohlížeče). Musí obsahovat nejméně řetězec %nazev%. Řetězec %nazev% je při zobrazování el. dokumentu nahrazen hodnotou Název souboru z tabulky elektronických dokumentů. Před a za řetězcem %nazev% mohou být případné další parametry, které prohlížeč vyžaduje při spouštění.

Příklad:

položka Aplikace: C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe

položka Parametry: -nologo %nazev%

Je-li položka Název souboru v el.dokumentu např.: C:\smlouva.odt, potom se při požadavku na zobrazení dokumentu vykoná následující příkaz:

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe –nologo C:\smlouva.odt