Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cucastnikukolu [2016/02/04 11:58] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CUcastnikUkolu =====
 +Účastník úkolu CRM
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |cuu_idpk |Long(18) |Id. |
 +| |||Systémové číslo záznamu |
 +|cUkol |[[fk_cucastnikukolu_cukol|cuu_cuk_idpk]] |[[cukol|CUkol]] | |
 +|osobyUcastnik |[[fk_cucastnikukolu_osobyucastnik|cuu_osoby_ucastnik_idpk]] |[[osoby|Osoby]] | |
 +|ucastnikPrijmeniJmeno |cuu_autor_pr_jm |String(80) |Účastník |
 +| |||Příjmení a jméno účastníka úkolu
 +        Při změně příjmení osoby se zde nemění z důvodu uchování historie |
 +|ename |cuu_ename |String(8) |Založil |
 +| |||Autor záznamu. |
 +|edat |cuu_edat |Date(23) |Vytvořeno |
 +| |||Datum vzniku, resp. poslední aktualizace záznamu. |
 +|aname |cuu_aname |String(8) |Aktualizoval |
 +| |||Autor aktualizace záznamu. |
 +|adat |cuu_adat |Date(23) |Aktualizováno |
 +| |||Datum poslední aktualizace záznamu. |