Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Mimořádné akce

V mimořádných akcích jsou zahrnuty takové úkony, které se nědělají každodenně, ale jen v některých případech, zde se jedná o

 • Import/export
 • Převody dat

Import/export

 • Export Cestovních příkazů do Mezd - tato volba slouží k vytvoření exportního XML souboru ticpRRMM.xml, kde RR=rok zpracování a MM=měsíc zpracování, který je zpracováván při výpočtu mezd v tom případě, pokud jsou náhrady z pracovních cest vypláceny zaměstnancům nikoliv přímo v hotovosti, ale jako součást mzdy. Soubor se vytváří za zadané období, zpravidla měsíc, a zpracovávají se cestovní příkazy, které mají v tabulce C0cesty1 etapu zpracování K - zkontrolováno nebo F - uzavřeno.
 • Export do OO Finančního účetnictví přes účetní souvztažnosti – jedná se o interaktivní zápis zaúčtování cestovních náhrad do interních dokladů ve Finančním účetnictví. Provádí se zápis uzavřeného (zkontrolovaného) CP do podsystému Finanční účetnictví za zadané období.
 • Export CP do souboru pro Finanční účetnictví - zpracovávají se za obdobní uzavřené (zkontrolované) CP a zapisují se do textového souboru. Tento textový soubor pak slouží jako vstup do podsystému Finanční účetnictví v systému Orsoft Close. Při exportu se vytvoří textový soubor rcestRRMM.txt, kde RR=rok zpracování a MM=měsíc zpracování.
 • Export tuzemských CP do souboru pro Docházku - zpracovávají se za obdobní uzavřené (zkontrolované) CP a zapisují se do textového souboru. Tento textový soubor pak slouží jako vstup do Docházky. Při exportu se vytvoří textový soubor sluzcest.txt, kde se zapisují dny a odpracované hodiny na pracovní cestě pro jednotlivé zaměstnance.

Převody dat

Pod převody dat rozumíme převody tabulek Cestovních příkazů v systému Orsoft do odpovídajících tabulek v systém Orsoft Open. V současné době lze převést data těchto tabulek:

Cestovní příkazy -

 • Konverze tabulek Cestovní příkazy (hlavičky) - CESTY1, Vyúčtování - CESTY2, Výdaje - CESTY3, Zálohy - CZALT do tabulek Cestovní příkaz (hlavičky) - C0CESTY1, Průběh cesty - C0CESTY2, Zálohy - C0ZALOHY, Ostatní výdaje - C0CESTY3, Náhrady za vozidlo - C0AUV, Stravné - C0DIETY
 • Konverze tabulky Používaná paliva CPALIVO do tabulky Průměrné ceny pohonných hmot C0PALIVO
 • Konverze tabulky Základní náhrady CNAHRADY do tabulky Číselník základních náhrad
 • Konverze tabulky Stravné CSTRAVNE do tabulky Číselník stravného
 • Konverze tabulky Dopravní prostředky CDOPR do Základního číselníku O0CISELNIK, jméno číselníku CDOPR
 • Konverze části konfigurace Cestovních příkazů (týkající se krácení stravného při bezplatném poskytnutí jídla charakteru snídaně, oběda nebo večeře) do tabulky Parametry krácení stravného C0KRACENI