Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0cisa [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0cisa =====
 +Doplňkové adresy
 +
 +Doplňkové adresy (místo výkonu práce,...) - D0CISA
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|o0ciselnik |[[fk_d0cisa_o0ciselnik|idpk_typ]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Seznam typů adres povolených v D0CISA -d0adrtyp |
 +| |||Typ číselníku. Položka uvádí, o jaký typ doplňkové adresy se jedná, je kontrolována na číselník d0adrtyp |
 +|kl |kl |Short(4) |Klíč |
 +|nazev |nazev |String(50) |Název |
 +|adrText |adr_text |String(100) |Textový údaj adresy |
 +|ulice |ulice |String(48) |Ulice |
 +|cdTyp |cd_typ |Short(4) |Typ domovního čísla |
 +|cpCev |cp_cev |String(4) |Číslo domovní (popisné/​evidenční) |
 +|cor |cor |String(4) |Orientační číslo vstupní |
 +|obecCast |obec_cast |String(48) |Název části obce/​městské části |
 +|obec |obec |String(48) |Obec |
 +|okresZnak |okres_znak |String(2) |Kód okresu |
 +|o6b |[[fk_d0cisa_o6b|zeme]] |[[o6b|O6b]] |Kód země |
 +|psc |psc |String(10) |Poštovní směrovací číslo |
 +|telFax1 |tel_fax1 |String(33) |Telefon/​fax |
 +|telFax2 |tel_fax2 |String(33) |Telefon/​fax |
 +|EMail |e_mail |String(65) |E-mail |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |