Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Kmenová data

Kmenová data obsahují volby pro aktualizaci kmenových dat a základních číselníků aplikace OrsoftOpen.

  • Adresář - adresář dodavatelů/odběratelů a navazující tabulky
  • Doklady - dokladové řady, doklady aj.
  • Nositelé - nositelé nákladů a navazující tabulky
  • Parametry - číselníky a konfigurace
  • Mimořádné akce - akce prováděné mimořádně nebo jednorázově, např. importy dat z webu apod.