Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0plucast [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0plUcast =====
 +Účastníci plánovaných akcí (LP, OZ, školení, kurzů, vzdělávacích akcí)
 +
 +D0PL_UCAST ​ - tabulka pro evidenci účastníků naplánovaných akcí
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d0plan |[[fk_d0plucast_d0plan|idpk_plan]] |[[d0plan|D0plan]] |Cizí klíč - D0PLAN |
 +| |||Cizí klíč na hlavní větu plánu |
 +|daido |[[fk_d0plucast_daido|idpk_ucastnik]] |[[daido|Daido]] |Cizí klíč - DAIDO |
 +| |||Cizí klíč do číselníku identifikací občanů |
 +|absolvovani |absolvovani |Date(23) |Absolvoval |
 +| |||Termín, kdy by se měl daný člověk školení zúčastnit (u naplánovaných plánů), nebo kdy se zůčastnil (u proběhlých plánů) |
 +|pritomen |pritomen |Boolean(1) |Přítomen |
 +| |||Označuje,​ zdali se daný člověk školení zúčastnil/​nezúčastnil |
 +|naklady |naklady |BigDecimal(14,​4) |Plánované náklady |
 +| |||Plánované náklady na proškolení daného zaměstnance |
 +|nakladyR |naklady_r |BigDecimal(14,​4) |Skutečné náklady |
 +| |||Skutečné náklady na proškolení daného zaměstnance |