Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0rod [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0rod =====
 +Rodinní příslušníci
 +
 +Rodinní příslušníci zaměstnance - D0ROD
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ido |[[fk_d0rod_d0ido|idpk_d0ido]] |[[d0ido|D0ido]] |Vazba na Identifikaci občana |
 +|o0ciselnikByIdpkRodtyp |[[fk_d0rod_o0ciselnikbyidpkrodtyp|idpk_rodtyp]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník - Typ rodinného příslušníka |
 +|kod |kod |Short(4) |Kód rodinného příslušníka |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) | |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) | |
 +|datNaroz |dat_naroz |Date(23) | |
 +|rodneCis |rodne_cis |String(10) | |
 +|o0ciselnikByIdpkStobc |[[fk_d0rod_o0ciselnikbyidpkstobc|idpk_stobc]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník da1rodst - Kvalifikátor státního občanství |
 +|o6b |[[fk_d0rod_o6b|idpk_zeme]] |[[o6b|O6b]] |Vazba na číselník zemí - kód země |
 +|d0adr |[[fk_d0rod_d0adr|idpk_d0adr]] |[[d0adr|D0adr]] |Vazba na Adresáš zaměstnanců |
 +|zpsDruh |zps_druh |Character(1) | |
 +|zpsOd |zps_od |Date(23) | |
 +|zpsDo |zps_do |Date(23) | |
 +|poznamka |poznamka |String(60) | |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |