Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d0zme [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D0zme =====
 +Průběh změn
 +
 +Prohlížení průběhu sledovaných změn v kmenových souborech - D0ZME
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|idpkZaznam |idpk_zaznam |Long(18) |Id záznamu |
 +|o0ciselnik |[[fk_d0zme_o0ciselnik|entita]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Prvek - vazba na číselník D0ZMEP |
 +|d0ido |[[fk_d0zme_d0ido|idpk_d0ido]] |[[d0ido|D0ido]] |Identifikace občana - vazba na D0ido |
 +|d0ppv |[[fk_d0zme_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] |Pracovněprávni vztahy - Vazba na D0ppv |
 +|platnost |platnost |Boolean(1) |Platnost věty |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Platnost od |
 +|typHodn |typ_hodn |Character(1) |Typ prvku |
 +| |||Typ prvku: D - datetime, 9 - číslo, X - řetězec |
 +|hodnD |hodn_d |Date(23) |Hodnota datumu |
 +|hodn9 |hodn_9 |BigDecimal(18,​3) |Číselná hodnota |
 +|hodnX |hodn_x |String(255) |Znaková hodnota |
 +|prog |prog |String(50) |Program |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |