Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1ozprukazy2 [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1OzPrukazy2 =====
 +Subselect zobrazující informace o zaměstnanci a jeho průkazech ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.oscisZ |oscis_z |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|id.stredisko |stredisko |String(15) |Útvar |
 +|id.prukaz |prukaz |String(50) |Číslo průkazu |
 +|id.hlavniObor |hlavni_obor |String(50) |Kód hlavní OZ |
 +|id.datOd |dat_od |Date(23) |Datum vydání průkazu |
 +|id.nazevElement |nazev_element |String(50) |Název OZ, školení, kurzu |
 +|oz |oz |String(50) |Název nadřazené kategorie |
 +|nazevKateg |nazev_kateg |String(50) |Název OZ |
 +|popisKateg |popis_kateg |String(255) |Popis OZ |
 +|oscDazar |osc_dazar |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|prijmeniZ |prijmeni_z |String(50) |Příjmení zaměstnance |
 +|jmenoZ |jmeno_z |String(50) |Jméno zaměstnance |
 +|datumVydani |datum_vydani |Date(23) |Datum vydání průkazu |
 +|funkce |funkce |String(6) |Kód pracovní funkce |
 +|profese |profese |String(40) |Název pracovní funkce |
 +|popisElement |popis_element |String(255) |Popis OZ, školení, kurzu |
 +|dobaPlatnosti |doba_platnosti |Long(18) |Doba platnosti OZ |
 +|volPlatnost |vol_platnost |Date(23) |Volitelná platnost |
 +|platnost |platnost |Boolean(1) |Platnost |
 +|idpkPrukaz |idpk_prukaz |Long(18) |ID průkazu |
 +|idpkElement |idpk_element |Long(18) |ID elementu |