Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1ozskoli [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1OzSkoli =====
 +Školitelé
 +
 +D1_OZ_SKOLI - správa školitelů
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|jmeno |jmeno |String(50) |Jméno |
 +| |||Jméno školitele |
 +|prijmeni |prijmeni |String(50) |Příjmení |
 +| |||Příjmení školitele |
 +|telefon |telefon |String(50) |Telefón |
 +| |||Telefonní číslo na školitele |
 +|email |email |String(50) |E-mail |
 +| |||E-mailová adresa školitele |
 +|adresa |adresa |String(50) |Adresa |
 +| |||Adresa školitele |
 +|mesto |mesto |String(50) |Město |
 +| |||Město |
 +|organizace |organizace |String(50) |Organizace |
 +| |||Organizace |
 +|spolecnost |spolecnost |String(40) |Firma |
 +| |||Firma |