Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1pur [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1pur =====
 +Pracovní úrazy
 +
 +Evidence pracovních úrazů - D1PUR
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d0ido |[[fk_d1pur_d0ido|idpk_d0ido]] |[[d0ido|D0ido]] |Vazba na Identifikaci občana |
 +|datum |datum |Date(23) |Datum vzniku události |
 +|evc |evc |String(15) |Evidenční číslo |
 +|typUrazu |typ_urazu |Character(1) |Typ úrazu |
 +| |||S - smrtelný, H - hospitalizace delší 5 dní, O - ostatní |
 +|zamaCislo |zama_cislo |Long(16) |Číslo zaměstnavatele A |
 +|zamaPtpo |zama_ptpo |String(15) |Předmět podnikání A |
 +|zamaMisto |zama_misto |String(50) |Místo kde vznikl úraz A |
 +|zamaPrac |zama_prac |Boolean(1) |Pravidelné pracoviště A |
 +|zambCislo |zamb_cislo |Long(16) |Číslo zaměstnavatele B |
 +|zambPtpo |zamb_ptpo |String(15) |Předmět podnikání B |
 +|zambMisto |zamb_misto |String(50) |Místo kde vznikl úraz B |
 +|zambPrac |zamb_prac |Boolean(1) |Pravidelně pracoviště B |
 +|adrDoruc |adr_doruc |String(150) |Doručovací adresa |
 +|datNaroz |dat_naroz |Date(23) |Datum narození |
 +|KStatu |k_statu |String(3) |Státní občanství |
 +|profe |profe |String(6) |Druh práce |
 +|cinnost |cinnost |String(100) |Činnost |
 +|ppvRoku |ppv_roku |Short(4) |Délka prac poměru - roky |
 +|ppvMesicu |ppv_mesicu |Short(4) |Délka prac poměru - měsíce |
 +|pracp |pracp |Boolean(1) |Zaměstnanec v prac. poměru |
 +|dohoda |dohoda |Boolean(1) |Zam. dohoda, práce mimo prac.poměr |
 +|mimoprac |mimoprac |Boolean(1) |OSVČ nebo mimoprac. vztahy |
 +|agentura |agentura |Boolean(1) |Zam. agentury |
 +|pnOd |pn_od |Date(23) |Datum vzniku PN |
 +|pnDo |pn_do |Date(23) |Datum konce PN |
 +|kdny |kdny |BigDecimal(6,​3) |Délka PN v kal.dnech |
 +|datUmrti |dat_umrti |Date(23) |Datum úmrtí |
 +|odprach |odprach |BigDecimal(4,​2) |Počet odprac.hod. před vznikem úrazu |
 +|hospital |hospital |Boolean(1) |Hospitalizace delší 5 dnů |
 +|druh |druh |String(100) |Druh zranění |
 +|o0ciselnikByDruhKod |[[fk_d1pur_o0ciselnikbydruhkod|druh_kod]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Klasifikace druhu zranění |
 +|castTela |cast_tela |String(100) |Zraněná část těla |
 +|o0ciselnikByTeloKod |[[fk_d1pur_o0ciselnikbytelokod|telo_kod]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Klasifikace zraněné části těla |
 +|zmeny |zmeny |String(100) |Změny |
 +|pocetOsob |pocet_osob |Short(4) |Počet zraněných osob |
 +|doprPt |dopr_pt |Boolean(1) |Dopravní prostředek |
 +|stroj |stroj |Boolean(1) |Stroje a zařízení |
 +|material |material |Boolean(1) |Materiál, břemena, předměty |
 +|propad |propad |Boolean(1) |Pád, propad |
 +|nastroj |nastroj |Boolean(1) |Nástroj, přístroj, nářadí |
 +|chemikal |chemikal |Boolean(1) |Chemické látky |
 +|horkept |horkept |Boolean(1) |Horké látky, předměty |
 +|stroje |stroje |Boolean(1) |Stroje a zařízení |
 +|lide |lide |Boolean(1) |Lidé a zvířata |
 +|elektr |elektr |Boolean(1) |El.energie |
 +|jinyzdr |jinyzdr |Boolean(1) |Jiný zdroj úrazu |
 +|porucha |porucha |Boolean(1) |Porucha |
 +|riziko |riziko |Boolean(1) |Riziko |
 +|zavady |zavady |Boolean(1) |Závady na pracovišti |
 +|zajisteni |zajisteni |Boolean(1) |Nedostatečné zajištění |
 +|poruseni |poruseni |Boolean(1) |Porušení předpisů |
 +|nepredvidan |nepredvidan |Boolean(1) |Nepředvídatelné riziko |
 +|jinapric |jinapric |Boolean(1) |Jiný důvod vzniku úrazu |
 +|alkohol |alkohol |Boolean(1) |Alkohol |
 +|vysledek |vysledek |String(150) |Výsledek zkoušky na alkohol nebo návykové látky |
 +|popis1 |popis1 |String(250) |Popis1 |
 +|popis2 |popis2 |String(250) |Popis2 |
 +|popis |popis |String |Popis |
 +|predpisy1 |predpisy1 |String(250) |Předpisy1 |
 +|predpisy2 |predpisy2 |String(250) |Předpisy2 |
 +|predpisy |predpisy |String |Předpisy |
 +|opatreni1 |opatreni1 |String(250) |Opatření1 |
 +|opatreni2 |opatreni2 |String(250) |Opatření2 |
 +|opatreni |opatreni |String |Opatření |
 +|vyjadreni1 |vyjadreni1 |String(250) |Vyjádření1 |
 +|vyjadreni2 |vyjadreni2 |String(250) |Vyjádření2 |
 +|vyjadreni |vyjadreni |String |Vyjádření |
 +|postDat |post_dat |Date(23) |Datum vyjádření postiženého |
 +|postJmeno |post_jmeno |String(100) |Jméno postiženého |
 +|svedciDat1 |svedci_dat1 |Date(23) |Datum |
 +|svedciJmeno1 |svedci_jmeno1 |String(100) |Jméno svědka |
 +|svedciDat2 |svedci_dat2 |Date(23) |Datum |
 +|svedciJmeno2 |svedci_jmeno2 |String(100) |Jméno svědka |
 +|svedciDat3 |svedci_dat3 |Date(23) |Datum |
 +|svedciJmeno3 |svedci_jmeno3 |String(100) |Jméno svědka |
 +|bozpDat |bozp_dat |Date(23) |Datum BOZP |
 +|bozpJmeno |bozp_jmeno |String(100) |Jméno zaměstnance BOZP |
 +|odborgDat |odborg_dat |Date(23) |Datum odborové org. |
 +|odborgJmeno |odborg_jmeno |String(100) |Jméno zam. odborové org. |
 +|zamestDat |zamest_dat |Date(23) |Datum zaměstnavatel |
 +|zamestJmeno |zamest_jmeno |String(100) |Jméno zam. zaměstnavatele |
 +|zamestPraczar |zamest_praczar |String(100) |Pracovní zařazení |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |