Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft web

Vzhled aplikace

Přihlášení

Přihlášení do Orsoft webu je prostřednictvím osobního čísla, jména (loginu) nebo čísla zaměstnance. A příslušného osobního hesla.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka zobrazuje následující údaje:

Svátek - kdo má dnes a zítra svátek Manažerské údaje - manažerské údaje ze systému, dle nastavení role „M“ Workflow - upozornění na nové nesplněné úkoly WF, jsou-li

Oblast menu

Levá část obrazovky je vyčleněna pro menu:

Menu				- menu modulů, podsystému či volby
Oblíbené			- možnost volání předdefinovaných oblíbených
Aktuality			- možnost až tří odkazů na webové adresy

Browse

Data v browse jsou naplněna buď programátorem, nebo dle sestaveného uživatelského browsu. Veškerá definice rozložení uživatelského browse je na straně GUI IS Orsoft. Orsoft web pouze použije takto definované rozložení browsu pro zobrazení dat.

Obdobně jako v případě browse v GUI IS Orsoft jsou zde následující možnosti práce s daty:

Pohledy - zobrazení pohledu na okolní data Tisky - tiskové výstupy nad daty Orsoftu Exporty - exporty dat Orsoftu Filtry - použití předdefinovaných filtrů

Třídit - setřídění dat dle klíčů zobrazení tabulky Hledat - vyhledání dle zadané hodnoty vybraného klíče Detail - Zobrazení detailu věty, je-li k dispozici

Oblíbené

Levá část menu, definována pomocí číselníků pro oblíbené – pro celý Orsoft, podsystém či uživatele. Volba v číselníku je vlastně odkaz na „run“ soubor, jehož spuštěním se provede daná akce. Rozdíl oproti IS Orsoft je přidání příznaku „web“ do doplňkových informací.

Tomuto záznamu odpovídá uložený „run“ soubor rdoslow.run:

Např.

Aktuality

Levá část menu, definována pomocí číselníků pro aktuality, platné pro celý Orsoft. Pomocí číselníku „owebnews“ lze vytvořit až tři odkazy na webové adresy.

Hodnota klíče (zde „own1“) je odkaz do číselníku Internetových adres (Konfigurace – Elektronická komunikace – Internetové adresy):