Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4apptext [2019/07/03 09:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4AppText =====
 +Aplikační texty
 +
 +Aplikační texty. Jedná se o administrátorsky měnitelné texty použité v některých úlohách.
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|txt |txt |String(255) |Text |
 +| |||Uložený text |
 +|ciselnik |ciselnik |String(50) |Číselník |
 +| |||Rozlišení skupiny textů |
 +|infoPlatny |info_platny |Boolean(1) |Platný/​neplatný |
 +| |||Umožňuje označení textu jako neplatného |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Platnost Od |
 +|platnDo |platn_do |Date(23) |Platnost Do |
 +|klicStr |klic_str |String(10) |Textový klíč |
 +|klicNum |klic_num |Short(4) |Numerický klíč |
 +|varianty |varianty |String(100) |Případné další varianty |
 +|toolTip |tool_tip |String |Text, který se zobrazuje jako tool tip, tedy v bublině |
 +|cfgOsaMin |cfg_osa_min |Integer(9) |Konfigurace hodnotící osy - minimální známka |
 +|cfgOsaMax |cfg_osa_max |Integer(9) |Konfigurace hodnotící osy - maximální známka |
 +|cfgOsaKrok |cfg_osa_krok |Integer(9) |Konfigurace hodnotící osy - krok |
 +|cfgNulyZapoc |cfg_nuly_zapoc |Short(4) |Příznak, zda nulovou známku započítávat do celkového hodnocení |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |