Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fnccile2 [2014/04/02 05:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FncCile2 =====
 +Subselect sdružující hodnocení zaměstnanců.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo |
 +|id.vztah |vztah |Character(1) |Pracovněprávní vztah |
 +|id.stredisko |stredisko |String(15) |Útvar |
 +|id.oscHodnotitel |osc_hodnotitel |Integer(18) |Osobní číslo hodnotitele |
 +|prijmeni |prijmeni |String(50) |Příjmení |
 +|jmeno |jmeno |String(50) |Jméno |
 +|profese |profese |String(40) |D1CISELN - název z číselníku pracovních funkcí |
 +|prijmeniHodnotitele |prijmeni_hodnotitele |String(50) |Příjmení hodnotitele (OSOBY) |
 +|jmenoHodnotitele |jmeno_hodnotitele |String(50) |Jméno hodnotitele (OSOBY) |
 +|radek1 |radek1 |String(255) | |
 +|radek2 |radek2 |String(255) | |
 +|radek3 |radek3 |String(255) | |
 +|radek4 |radek4 |String(255) | |
 +|radek5 |radek5 |String(255) | |
 +|zkusDo |zkus_do |Integer(9) |Zkušební doba |