Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4fnkonlpz [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4FnKonLpZ =====
 + ​Konečný profil LP - osobnostní
 +
 +D1_FN_KON_LP - Konečný profil požadavků LP na pracovní funkci - pouze požadavky na specifického zaměstnance,​ tj. osobnostní
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d4FnPracFce |[[fk_d4fnkonlpz_d4fnpracfce|idpk_funkce]] |[[d4fnpracfce|D4FnPracFce]] |Vazba na Charakteristiky pracovních funkcí D4_FN_PRAC_FCE |
 +|d4LpPece |[[fk_d4fnkonlpz_d4lppece|idpk_lp]] |[[d4lppece|D4LpPece]] |Cizí klíč - D1_LP_PECE |
 +| |||Cizí klíč do číselníku lékařských péčí |
 +|dazar |[[fk_d4fnkonlpz_dazar|idpk_dazar]] |[[dazar|Dazar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Cízí klíč do tabulky zařazení zaměstnance |
 +|d0zar |[[fk_d4fnkonlpz_d0zar|idpk_dazar]] |[[d0zar|D0zar]] |Cizí klíč - DAZAR |
 +| |||Cízí klíč do tabulky zařazení zaměstnance |
 +|priznakZ |priznak_z |Character(1) |Rezerva - dříve příznak Z |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |