Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4lpprehled [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4LpPrehled =====
 +Subselect : obsahuje data evidence LP případně rozšířená o další údaje.
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|infoVyrazen |info_vyrazen |Boolean(1) |Označení o vyřazení lékařské péče, vyřazené péče nejsou nadále opakovány |
 +|datumPlan |datum_plan |Date(23) |Plánované datum péče |
 +|datumAbsolvovani |datum_absolvovani |Date(23) |Datum absolvování péče |
 +|datumPlatnosti |datum_platnosti |Date(23) |Datum, do kterého je péče platná |
 +|iko |iko |String(20) | |
 +|poznTxt |pozn_txt |String(120) | |
 +|poznNum |pozn_num |BigDecimal(8,​2) | |
 +|vychozi |vychozi |Boolean(1) | |
 +|nazevPece |nazev_pece |String(250) |Název péče |
 +|infoOpakovat |info_opakovat |Boolean(1) |Označení lékařské péče, jako opakované |
 +|idpkPece |idpk_pece |Long(18) | |
 +|nazevTyp |nazev_typ |String(250) |Název typu péče |
 +|popisTyp |popis_typ |String(1000) |Popis typu péče |
 +|oscisVzt |oscis_vzt |Character(1) | |
 +|funkce |funkce |String(6) |Kód pracovní funkce |
 +|utvar |utvar |String(15) |Kód útvaru |
 +|idpkDazar |idpk_dazar |Long(18) | |
 +|nazevFunkce |nazev_funkce |String(40) |název pracovní funkce |
 +|nazevUtvar |nazev_utvar |String(28) |Název útvaru |
 +|oscis |oscis |Integer(9) |Osobní číslo zaměstnance |
 +|prijmeni |prijmeni |String(50) |Příjmení zaměstnance |
 +|jmeno |jmeno |String(50) |Jméno zaměstnance |
 +|datNaroz |dat_naroz |Date(0) |Datum narození |
 +|vztah |vztah |Character(1) |Primární pracovněprávní vztah |
 +|dokltK01 |doklt_k01 |Short(4) |Doklad totožnosti - kód 1 |
 +|dokltC01 |doklt_c01 |String(35) |Doklad totožnosti - číslo 1 |
 +|dokltK02 |doklt_k02 |Short(4) |Doklad totožnosti - kód 2 |
 +|dokltC02 |doklt_c02 |String(35) |Doklad totožnosti - číslo 2 |
 +|rodneCis |rodne_cis |String(10) | |
 +|jmenoLekare |jmeno_lekare |String(50) |Jméno |
 +|prijmeniLekare |prijmeni_lekare |String(50) |Příjmení |
 +|telefon |telefon |String(50) |Telefón |
 +|email |email |String(50) |E-mail |
 +|adresa |adresa |String(50) |Adresa |
 +|mesto |mesto |String(50) |Město |
 +|organizace |organizace |String(50) |Organizace |
 +|nast |nast |Date(0) |Nástup |
 +|nastZah |nast_zah |Date(0) |Nástup - zahájení činnosti |
 +|d0ppv |idpk_d0ppv |[[d0ppv|D0ppv]] | |
 +|idpkRizPracoviste |idpk_riz_pracoviste |Long(18) |ID záznamu rizikového pracoviště |
 +|nazevRizPracoviste |nazev_riz_pracoviste |String(250) |Název rizikového pracoviště |
 +|popisRizPracoviste |popis_riz_pracoviste |String(1000) |Další informace k pracovišti |
 +|idpkRizFunkce |idpk_riz_funkce |Long(18) |ID záznamu rizikové funkce |
 +|nazevRizFunkce |nazev_riz_funkce |String(250) |Název rizikové funkce |
 +|divize |divize |String(30) | |
 +|mistr |mistr |Integer(9) |Mistr |
 +|vyplMisto |vypl_misto |Short(4) |Výplatní místo |