Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída D4LpRadek

Řádek lékařské péče

Představuje plánování LP pro zaměstnance a evidenci účasti zaměstnance na LP.

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
Primární klíč
d4LpPece idpk_pece D4LpPece Cizí klíč - D4_LP_PECE
Cizí klíč do číselníku lékařských péčí
dazar idpk_dazar Dazar Cizí klíč - DAZAR
Idpk zaměstnance, kterého posíláme na prohlídku.
d0zar idpk_dazar D0zar Cizí klíč - DAZAR
Idpk zaměstnance, kterého posíláme na prohlídku.
infoVyrazen info_vyrazen Boolean(1) Vyřazen
Daný záznam má být nadále standardně skryt.
datumPlan datum_plan Date(23) Plánované datum
Plánované datum, kdy se má zaměstnanec zůčastnit prohlídky.
datumAbsolvovani datum_absolvovani Date(23) Datum absolvování
Datum, kdy zaměstnanec LP absolvoval.
datumPlatnosti datum_platnosti Date(23) Platnost do
Platnost do, tj. kdy by se měla prohlídka opakovat. Pokud není vyplněno datum absolvování, je platnost do dopočítávána z plánovaného termínu, jinak z termínu absolvování.
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
iko iko String(20) Iko
d4LpLekar idpk_lekar D4LpLekar Cizí klíč - D4_LP_LEKAR
Cizí klíč do číselníku lékařů
poznTxt pozn_txt String(120) Textová poznámka
poznNum pozn_num BigDecimal(8,2) Číselná poznámka
vychozi vychozi Boolean(1)
uzObdobi uz_obdobi Date(23)