Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozpočet

Tato volba slouží pro zpracování rozpočtu, rozpočtových změn, změn rozpočtového rozpisu a rozpočtových opatření.

Pro tvobu nového rozpočtu je možno využít ikonu Další nabídka

Pod touto ikonou je uložena volba generování rozpočtu. Generovat lze ze schváleného či upraveného rozpočtu minulého roku. Před samotným generováním lze zadat, jak se bude převádět obnos u dané rozpočtové skladby, zda beze změny, přepočtený koeficientem či úplně vynulován.

Pokud není použita možnost generování rozpočtu, je potřeba založit nový záznam.

Při pořízení je potřeba zvolit správný typ rozpočtu. Pro pořízení rozpočtu zvolit typ Varianta, pro pořízení rozpočtové změny zase typ Úprava rozpočtu - návrh. Dále je třeba zadat rok, za který se daný rozpočet sestavuje, zda se daný rozpočet zpracovává v tisících, a popis.

Po uložení lze přistoupit k pořízení, opravám, smazání jednotlivých položek rozpočtu, viz.: Položky rozpočtu

Po schválení daného návrhu příslušným orgánem je potřeba stisknout tlačítko Schválit/odschvállit, díky kterému dojde ke schválení návrhu. Na zadávací obrazovce se vyplní typ schvalovaného rozpočtu (rozpis, změna, opatření), datum schválení a případné číslo rozpočtového opatření a číslo jednací.

Ikona Přehled zobrazí stejně jako volba v menu Přehled rozpočtu dle roku, který je zadán na aktuálním záznamu, na kterém je umístěn kurzor.